Mediji

Arhiv: Podelitev nagrad najboljšim inovacijam v Koroški regiji za leto 2018

Ravne na Koroškem, 1. junij 2018 – 6 zlatih, 9 srebrnih, 7 bronastih priznanj ter 2 zahvali za prispevek na področju inovativnosti je danes podelila GZS-OZ Koroška najboljšim inovacijam v regiji. Najbolje ocenjene inovacije bodo kandidirale za priznanja na nacionalni ravni, ki bodo podeljena v okviru Dneva inovativnosti 26. septembra.

 

Praznik inovativnosti na Koroškem se je ob 15-letnici razpisa GZS OZ Koroška za najboljše inovacije v regiji odvijal pod naslovom »NAJ INOVACIJE ZASIJEJO!« v družbi SIJ Metal Ravne. V podjetju z dolgoletno tradicijo so poudarili pomen koroške inovativnosti tudi v sklopu evropskega leta kulturne dediščine s sloganom Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost. S tem namenom je regijska zbornica izdala tudi publikacijo Koroška inovativnost. Slavnostnega programa podelitve se je udeležilo prek 70 nagrajenih inovatorjev, ki sta jih pozdravila Andrej Gradišnik, predsednik GZS OZ Koroška in glavni direktor SIJ Metala Ravne, ter mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS. Priložnostno publikacijo sta predstavili dr. Karla Oder, svetnica iz Koroškega pokrajinskega muzeja z zgodovinskim orisom inovacij Koroške, in mag. Aleksandra Gradišnik, direktorica koroške zbornice, ki je ob spektru inovativnosti Koroške izpostavila razvojni pomen inovacij. Program je z avtorsko glasbo zaokrožila Ditka.

 

ZLATA PRIZNANJA

1.       Naslov inovacije: Optimizacija proizvodnje ledeburitnih jekel za delo v hladnem;

SIJ METAL RAVNE D.O.O., RAVNE NA KOROŠKEM

Inovatorji: Gašper Stopar, Emil Zohorović, Jernej Turščak, Damjan Petrič

Procesna inovacija se nanaša na izdelek v valjarskem programu, ki ima zaradi velikega obsega proizvodnje ključen vpliv na poslovno uspešnost programa. Izboljšave procesa temeljijo na potrebam prilagojeni metodi sistema kakovosti FMEA (Failure Mode Effects Analysis), splošno znani za oceno tveganj in za planiranje ukrepov za obvladovanje tveganj. Inovacija je obsegla skupaj 64 potencialnih problemov, za katere so inovatorji predvideli rešitve. Največji preskok predstavlja prehod na nov livni prašek, ki so ga skupaj z dobaviteljem optimizirali in uspešno uvedli v proizvodnjo. Skupni učinek inovacije je v letu 2017 znašal 1,2 mio EUR.

 

2.       ZLATO PRIZNANJE S PODROČJA KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Naslov inovacije: Razvoj kompozitne plošče iz recikliranega materiala po novem, patentiranem postopku;

KOPUR d.o.o., SLOVENJ GRADEC

Inovatorji: mag. Marko Smrtnik, Jože Gaberšek, Samo Veršnik, Dušan Goršek

Izdelek iz reciklažnih materialov ima široko uporabno vrednost, obenem pa so z razvojem izdelka rešili negativne vplive odpadnih materialov na okolje, saj je omogočena ponovna uporaba ostankov pri proizvodnji PES izdelkov. S predelavo le-teh nastane okolju prijazen izdelek v obliki plošče ali je modeliran v 3-D oblike. Zaradi pozitivnih lastnosti so kompozitne plošče vseh oblik uporabne kot odlična akustična zaščita in dekorativni izdelek tako v prostorih kot v avtomobilski industriji.

 

3.       Naslov inovacije: Edinstveni sistem avtomatske manipulacije okroglih palic;

SIJ RAVNE SYSTEMS D.O.O., RAVNE NA KOROŠKEM

Inovatorji: Nejc Gorinšek, Igor Vušnik, Blaž Smonkar

Z razvojem inovativnega sistema, ki je edinstvena rešitev avtomatskega manipuliranja okroglih palic, je omogočeno prilagajanje najrazličnejšim obdelovalnim strojem z okroglimi palicami. Sistem zmanjšuje poškodbe operaterjev, nastanek zastojev in poškodbe na materialu zaradi manipulacije. Popolno avtomatizacijo procesa je možno implementirati na lokalnem in globalnem trgu.  

 

4.       Naslov inovacije: Intuitivni osebni portal zaposlenih – HR-BOT 24/7;

KOPA D.D., SLOVENJ GRADEC

Inovatorji: Damjan Uranc, Matjaž Jurjec, Marko Gubenšek, Špela Blatnik Ošlak, Gregor Štelcer, mag. Domen Ocepek

Digitalizacija procesov na področju kadrovske funkcije omogoča več časa za procese, ki so namenjeni razvoju, dvigovanju kompetenc in aktivnemu vključevanju zaposlenih v procese razvoja kadrov. Portal zaposlenih omogoča vpogled v podatke, spremljanje ciljev, komuniciranje s kadrovsko službo, sodelovanje pri načrtovanju izobraževanj, skratka kompleksne kadrovske funkcije, ki jih za zavzete zaposlene omogočajo elektronski mediji.

 

5.       Naslov inovacije: Implementacija cikloidnega montažnega sistema v proces sestave komponent za avtomobilsko industrijo;

PRORIS, INOVATIVNE TEHNOLOGIJE D.O.O., SLOVENJ GRADEC

Inovatorji: Saša Stradovnik, Jože Stradovnik, Janez Tamše, Viktor Poberžnik, Marjan Pogorelc

Inovacija predstavlja revolucionarno rešitev na področju montaže izdelkov v avtomobilski industriji, kar povečuje konkurenčno sposobnost podjetja, ki stroj uporablja. Vzbudila je zanimanje prestižnega svetovnega proizvajalca avtomobilov. Inovativni gibalni mehanizem omogoča vgradnjo internih in eksternih montažnih enot glede na potrebe, ki jih narekuje industrija 4.0.

 

6.       Naslov inovacije: A new way to cut firewood;

VABO d.o.o., SLOVENJ GRADEC

Inovatorji: Tomislav Vrlič, Branko Špegelj, Franc Gostenčnik, Boštjan Paradiž

Učinek trženjske inovacije skozi šaljiv reklamni oglas za večjo prepoznavnost Kop je presenetil vse. Podjetje Vabo ima s tem videoposnetkom rekorden ogled – gre za slovenski spot z največ ogledi, saj se z vsega sveta seštevajo v desetine milijonov.

Za priznanje na nacionalni ravni bodo kandidirale inovacije:

·         Optimizacija proizvodnje ledeburitnih jekel za delo v hladnem;

SIJ METAL RAVNE D.O.O., RAVNE NA KOROŠKEM

·         Razvoj kompozitne plošče iz recikliranega materiala po novem, patentiranem postopku
KOPUR d.o.o., SLOVENJ GRADEC

·         Edinstveni sistem avtomatske manipulacije okroglih palic;

SIJ RAVNE SYSTEMS D.O.O., RAVNE NA KOROŠKEM

·         Intuitivni osebni portal zaposlenih – HR-BOT 24/7;

KOPA D.D., SLOVENJ GRADEC

 

 

 

SREBRNA PRIZNANJA

1.       Naslov inovacije: Vizualizacija zaloge WIP;

ADIENT SLOVENJ GRADEC d.o.o.

Inovatorji: Dušan Krahulec, Mila Kotnik, Peter Skudnik, Špela Sekuti, Tomaž Štamulak, Igor Planšak, Miha Klinar, Dušan Oder, Viktor Pačnik

Z uvedbo aplikacije, ki izboljšuje obvladovanje medfaznih zalog, je ob boljšem nadzoru zalog in manjših potrebah po skladiščnem prostoru z inovacijo odpravljena tudi papirnata naročilnica.

 

2.       Naslov inovacije: Znanje za življenje;

DOM HMELINA d.o.o., RADLJE OB DRAVI;

Inovatorji: Silva Duler, Janja Ramšak, Monika Šantl Auberšek

V Domu Hmelina so se odločili za inovativen pristop pri osveščanju o pomenu obvladovanja demence v Sloveniji. Osredotočili so se na najmlajše, že otroke seznanjajo z  drugačnostjo, ki je posledica demence. S tem presegajo dosedanje prakse in pozitivno vplivajo na celotno družbo.

 

3.       Naslov inovacije: Naprava za tanjšanje usnja pri odprtini za tipko komolčnika vozila AUDI D5;

GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA D.O.O., SLOVENJ GRADEC

Inovatorji: Viktor Poberžnik, Marjan Pogorelc, Dani Breznik

Z razvojem namenske naprave za tanjšanje usnja so v procesu omogočili operaterju, da izvaja druge faze montaže, obenem se je zmanjšal izmet zaradi poškodb materiala, kar je bistveno vplivalo na zmanjšanje proizvodnih stroškov.

4.       Naslov inovacije: Steklena solarna nagrobna lanterna

Inovator: MATIJAŽ GOSTEČNIK

Steklen izdelek je novost na slovenskem trgu in plod lastnega razvoja svetilnega sistema z uporabo solarnih sistemov. Rešitev je izrazito okoljsko naravnana, saj zmanjšuje problem onesnaževanja in stroške zaradi razgradnje.

5.       Naslov inovacije: Odstranjevalec nalepk CLT SR;

NIEROS METAL d.o.o., SLOVENJ GRADEC

Inovatorji: Tomaž Breg, Bojan Bricman, Karel Štiglic, Gregor Čekon, mag. Simon Jevšnikar

Inovacija predstavlja celovito in okoljsko naravnano rešitev hitrega in učinkovitega odstranjevanja nalepk z zabojev v živilski industriji – v obliki stroja kot samostojne enote ali z vključenostjo v pralno linijo.

 

6.       Naslov inovacije: Počivalnik

Inovatorji: Andrej Grobelnik, Aljaž Verhovnik, Vid Vaukan

Mlad inovatorski tim si je zadal cilj povezati svoja znanja za izdelovanje oblikovalsko dovršenih ergonomskih ležalnikov za kakovosten počitek, narejenih izključno iz masivnega slovenskega lesa.

7.       Naslov inovacije: Optimizacija kovanih malih valjev;

SIJ METAL RAVNE d.o.o., RAVNE NA KOROŠKEM

Inovatorja: Matej Mager, Marjan Hovnik

Nov tehnološki pristop kovanja malih valjev in sprememba pri programiranju stroja je rešil mnogo težav predhodnega postopka. S procesno inovacijo so bistveno izboljšali  konkurenčnost na tem segmentu proizvodnje in s tem izrazito povečali prodajo.

 

 

8.       Naslov inovacije: Kmetija – oddih za navdih;

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, SREDNJA ŠOLA SLOVENJ GRADEC IN MUTA

Inovatorji: dijaki 3. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja in dijaki 1. letnikov poklicno-tehniškega izobraževanja

Kmetija – oddih za navdih je  v praksi uresničen projekt, kjer so v dogovoru z lastnikoma kmetije dijaki lahko za namene trženja uresničili svoje izvirne ideje in znanja z lesarskega, gostinsko-turističnega in okoljevarstvenega področja.

 

9.       Naslov inovacije: Interaktivni števec za kolesarje;

ZAVOD EKOPREN SLOVENJ GRADEC

Inovatorji: Vladimir Jarh Nikolič, Igor Nabernik, Ignac Uršič, Aleksandra Gantar

Inovacija predstavlja elektronsko evidentiranje kolesarjev in je uporabna je povsod, kjer želijo spodbujati uporabo koles z namenom večje mobilnosti, zdravja, manjše obremenitve okolja – bodisi v mestnih središčih, šolah ali podjetjih.

 

BRONASTA PRIZNANJA

1.       Naslov inovacije: Hlajenje jermenov stroja WS 30;

FONATERM d.o.o., SLOVENJ GRADEC

Inovator: Matjaž Aberšek

Inovacija rešuje težave pregrevanja jermenov in podaljševanja njihove življenjske dobe z usmerjanjem hladilnega zraka brez dodatne porabe energije in stroškov.

2.       Naslov inovacije: Avtomatiziran proces mazanja vstavkov za sprednje zglavnike vozila               BMW X3;

GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA D.O.O., SLOVENJ GRADEC

Inovatorji: Igor Potočnik, Viktor Poberžnik, Jože Stradovnik

Z inovacijo, ki vpeljuje  avtomatiziran nanos mazanja vstavkov, se zagotavlja ponovljivost, stabilnost, boljša učinkovitost, varnost ter višja produktivnost celotnega procesa. 

 

3.       Naslov inovacije: Naprava za sestavo mehanizma XVS sprednjega vzglavnika BMW X3;

GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJA D.O.O., SLOVENJ GRADEC

Inovatorji: Igor Potočnik, Viktor Poberžnik , Jože Stradovnik

Inovacija uvaja nov postopek varjenja, ki izboljšuje celotno montažno linijo sestave vzglavnikov in viša kakovost končnega izdelka ter vpliva na zadovoljstvo kupca.

4.       Naslov inovacije: Varilska platforma;

KIVI COM D.O.O., SLOVENJ GRADEC

Inovator: dr. Ambrož Stropnik

Z digitalizacijo procesa varjenja inovacija ponuja rešitve v oblaku in omogoča deljenje znanja med podjetji, kar predstavlja popolno novost na trgu.

 

5.       Naslov inovacije: Steklene skulpture znamenitih slovenskih osebnosti

Inovator: Matijaž Gostečnik

Z ohranjanjem tradicije steklarske dejavnosti avtor inovativno z izdelki iz taljenega stekla ponazarja pomen zgodovinskih likov ali jubilejnih dogodkov v obliki steklenih skulpturic, ki imajo tudi uporabno vrednost obtežilnikov.

 

6.       Naslov inovacije: Trn za stripanje ingotov;

SIJ METAL RAVNE d.o.o., RAVNE NA KOROŠKEM

Inovatorji: Damjan Petrič, Gregor Kačič, Darinko Hribar, Karel Mostnar, mag. Marko Šuler

Nov trn izboljšuje proces proizvodnje ingotov, zmanjšuje zastoje, izboljšuje varstvo pri delu in čistočo delovnega okolja, obenem pa inovacija vpliva na celotno poslovanje podjetja.

 

7.   Naslov inovacije: Brezžična komunikacija HACCAP-sistema Info Temp;

T.R.A.P.P. D.O.O., SLOVENJ GRADEC

Inovatorja: Andrej Prednik, Matic Kontrec

Brezžični sistem izboljšuje kontrole v sistemu HACCP predvsem v prehranski in farmacevtskih dejavnostih, kjer inovacija enostavno zagotavlja večjo varnost in znižuje stroške.

         

ZAHVALI ZA PRISPEVEK NA PODROČJU INOVATIVNOSTI

1.       Nagrajenec: ADIENT SLOVENJ GRADEC d.o.o.

Naslov inovacije: Optimizacija stroja za tanjšanje usnja
Inovatorja: Branko Merzdovnik, Jože Sušec

Inovatorja sta z optimizacijo postopka našla rešitev za zmanjšanje izmeta in preprečevanje požara.

2.       Nagrajenec: ZAVOD EKOPREN, SLOVENJ GRADEC  

Naslov inovacije: Opozorilni znak: starejši voznik, znak »S«

Inovator: Vladimir Jarh Nikolič

Inovacija je povezana s promocijo in uveljavljanjem novega opozorilnega znaka »S«, ki udeležencem v prometu sporoča, da je med njimi starejši voznik, kar zahteva spoštovanje drugačnih okoliščin vožnje. 

 

 

Pripravila: mag. Aleksandra Gradišnik,

Direktorica GZS OZ Koroška

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.