Mediji

Arhiv: Krožno gospodarstvo prinaša nove izzive za državo in gospodarstvo, a tudi priložnosti

Ljubljana, 31. maj 2018 - Prek 130 strokovnjakov s področja varstva okolja je na današnjem Okoljskem dnevu gospodarstva razpravljalo o svežnju nove evropske zakonodaje o odpadkih in novih krožnih pristopih k ravnanju s proizvodi in njihovimi sestavnimi deli ter odpadki. Na posameznih primerih iz prakse in snovnih tokovih so se dotaknili tudi ločnice med odpadki in proizvodi ter opozorili na kompleksnost zakonodaje. Dogodek v počastitev svetovnega dne varstva okolja je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS).

 

Usmeritev v aktivno, zeleno in zdravo, ki so osnovna načela trajnostnega razvoja z enakovredno vlogo varstva okolja, gospodarnosti poslovanja in družbene odgovornosti, je pri svojem uvodnem nagovoru izpostavila generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Poudarila je tudi pomen širše ozaveščenosti družbe in vlogo vzgoje.

 

Generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor Tanja Bolte je poudarila vlogo povezovanja in sodelovanja za uspešen prehod v krožno gospodarstvo.

 

Jana Miklavčič z ministrstva za okolje in prostor je predstavila nov zakonodajni sveženj o odpadkih, ki ga je v teh dneh sprejela EU. Vse direktive uvodoma omenjajo prehod v krožno gospodarstvo, z novostmi v zakonodaji, ki dajejo veliko večji pomen okolju pri razvoju, proizvodnji in trženju proizvodov in njihovih sestavnih delov. Napovedane so prepovedi in omejevanje uporabe določenih proizvodov, predvsem tistih, ki so namenjeni enkratni uporabi in pogosto končajo v okolju. Na ravni EU napovedujejo, da bo za izvajanje novih pravil potrebnih več kot 50 izvedbenih predpisov.

 

Ohranjanje in povečevanje vrednosti stranskih produktov živilske in sorodnih industrij je na primeru sirotke predstavil Gregor Kosec, Acies Bio. Razvili so tehnologijo proizvodnje vitamina B12 iz sirotke, ki bi sicer končala kot odpadek ali se odvajala v odpadne vode. Pri uvajanju novih proizvodov in praks bodo po njegovih besedah ključno vlogo imeli tudi potrošniki.

 

Gradbeništvo je velik porabnik materialov iz različnih virov. Pri spodbujanju rabe alternativnih virov namesto naravnih ima pomembno vlogo tudi zeleno javno naročanje, je povedal Slovenko Henigman  iz GZS - Združenja za svetovalni inženiring.

 

Za spremljanje stanja in sprememb v smeri krožnega gospodarstva so ključni kazalniki, ki jih je predstavila Mojca Žitnik iz Statističnega urada RS. Povedala je, da spremljanje toka surovin v gospodarstvu kaže na napredek, a so še številne možnosti za izboljšave. Potrebno bo zmanjšati nastajanje odpadkov, povečevati reciklažo odpadkov, spodbujati uporabo sekundarnih surovin, povečevati trgovanje s surovinami, ki jih je možno reciklirati, in razvijati patente, ki se nanašajo na reciklirane in sekundarne surovine.

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.