Mediji

Arhiv: Nagrade GZS: podeljenih 6 gospodarskih oskarjev

Ljubljana, 7. marca 2019 – 6 gospodarstvenikov iz 5 slovenskih regij / 6 dejavnosti je danes prejelo Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je nagrado že 51-ič podelila gospodarstvenikom kot priznanje za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja.

Nagrado GZS za leto 2018 so prejeli:

 • Rok Barbič, predsednik uprave, STILLES d.o.o., Inženiring in notranja oprema Sevnica
 • mag. Tomaž Berginc, generalni direktor, ETI Elektroelement d.o.o., Izlake
 • Rudolf Horvat, direktor, Saubermacher Slovenija d.o.o., Murska Sobota
 • Srečko Jesenek, direktor, Tiskarna JESENEK d.o.o., Ljubečna
 • Peter Kosin, glavni direktor, INEA d.o.o., Ljubljana
 • Dušan Olaj, direktor, DUOL d.o.o., Brezovica
Osebna izkaznica Nagrade GZS
 • Najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji - tokrat se podeljuje že 51-tič.
 • Ustanovljena leta 1968 s Sklepom o ustanovitvi nagrade Borisa Kraigherja za izjemne dosežke trajnejšega pomena v organizaciji in vodenju gospodarskih organizacij, ki odločilno vplivajo na izboljšanje ekonomskega položaja gospodarskih subjektov.
 • Prvič podeljena leta 1969 - ob obletnici smrti Borisa Kraigherja.
 • Vodilo nagrade: izjemni dosežki trajnejšega pomena.
 • Prejemniki: gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke – imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja – doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.
 • Rdeča nit letošnje podelitve: Ustvarjamo prihodnost
Nagrada v številkah
Vključno z letošnjimi nagrajenci je nagrado GZS doslej prejelo:
342 gospodarstvenikov in 26 gospodarstvenic

Merila in model ocenjevanja
69 merljivih kriterijev za ocenjevanje v treh skupinah:
 1. Splošni in razvojni rezultati
 2. Poslovno finančna merila – rezultati poslovanja
  1. zadolženost oz. finančna tveganost poslovanja
  2. likvidnost
  3. analiza rasti
  4. profitabilnost in učinkovitost
 3. Tržni rezultati
Komisija pri svojem delu upošteva obširna merila, v okviru katerih se med ostalim z vidika dolgoročne ekspanzije in razvoja družbe ocenjuje razvojna strategija podjetja na področju razvoja, investicij in prodaje. Poseben poudarek je namenjen spodbujanju inovativnosti, razvoju novih proizvodov in tehnologij, zaščiti intelektualne lastnine in vključenosti v domače in evropske razvojne programe. Upošteva se tudi družbena odgovornost in povezanost podjetja z lokalnim okoljem.

Na finančnem področju spremljamo večletne rezultate poslovanja podjetja na področju zadolženosti oz. finančne tveganosti poslovanja, likvidnosti, rasti (prodaje, dodane vrednosti, EBIDTA, neto dobička), profitabilnosti ter učinkovitosti (dobičkonosnost kapitala, višina dodane vrednosti, stroška dela v dodani vrednosti, relativnega gibanja marž (bruto, neto, EBIDTA, EBIT)). Gibanje in višino teh kazalcev ter kazalnikov primerjamo z rezultati primerljivih podjetij v dejavnosti. V analizi tržnega nastopa se upoštevajo izvozni rezultati, uspešnost povečevanja prodaje, vstopa na nove trge in prilaganja zahtevam globalnega trga v odnosu do konkurence.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.