Mediji

Arhiv: Energetski prehod v brezogljično družbo - Gospodarstvo se zaveda teže odločitev, ki so pred nami

Ljubljana, 30. maj 2019 – Na GZS je bil včeraj konstituiran Strateški svet za energetski prehod (SSEP) z namenom oblikovanja stališč in priporočil gospodarstva ob sprejemanju pomembnih odločitev, dokumentov ter strateških okoljskih ciljev na področju energetskega prehoda, ki se bo v naslednjih desetletjih zgodil v Sloveniji. Strateški svet je sestavljen iz predstavnikov proizvajalcev in distributerje energije, predstavnikov porabnikov energije, gospodarskih družb s področja energetsko intenzivne industrije, prometa, gradbeništva, lesne industrije, inženiring podjetij ter znanstvenih inštitutov, ki bodo oblikovali mnenja ter jih posredovali odločevalcem.


Prva prioriteta novega SSEP je vsebina Nacionalnega energetskega podnebnega načrta (NEPN), Energetskega koncepta Slovenije (EKS) ter podnebne politike Slovenije, s katerimi smo se seznanili. Koordinator aktivnosti za pripravo NEPN je Institut Jožef Stefan (IJS), ki nas je seznanil z izhodišči NEPN.

 

Člani strateškega sveta so v razpravi koordinatorju priprave, IJS, ter drugim odločevalcev sporočili osnovna stališča:

 

1. V Sloveniji smo odlični pri sprejemanju ambicioznih in nepremišljenih ciljev, ki leta kasneje drago stanejo industrijo in prebivalce, namesto da bi upoštevali finančne in ekonomske zmožnosti, zavzeli zmerno ambiciozne, a dosegljive cilje, ki temeljijo na analizi vplivov predloga na deležnike v Sloveniji. Odličen primer za to je cilj OVE do leta 2020 ter »naš« zagon v subvencioniranje sončnih elektrarn, ki nas bo stal še en TEŠ 6. Želimo biti seznanjeni z ekonomskimi posledicami okoljskih oz. podnebnih ciljev, preden se le-ti sprejmejo! 

 

2. Strateški svet ugotavlja v Sloveniji pretirano politiko nesprejemanja odločitev, ki nas pri energetski tematiki lahko še drago stane. Čas je denar, torej je hitrost umeščanja objektov v prostor in hitrost izgradnje le teh odločilnega pomena. Zaradi interesov posameznih skupin posameznikov je v zadnjem času interes okolja nadvladal interesu ekonomike in gospodarskega razvoja. Odločitve v zvezi z energetskim prehodom terjajo svoj čas in denar. Upoštevati moramo tako finančne zmožnosti, kot tudi naravne in družbene danosti.

 

3. Slovenija na lestvici zanesljivosti energetske oskrbe trenutno posega na visoko šesto mesto, a gospodarstvo opozarja, da gre za “doto”, ki so nam jo s svojimi odločitvami na področju energetike ustvarile prejšnje generacije. Trenutna situacija se lahko ob nepremišljenih odločitvah ali celo ne sprejemanju le-teh hitro spremeni.

 

4. Sektor prometa je velik porabnik energije kot tudi povzročitelj toplogrednih plinov in potrebno je prednostno sprejeti ukrepe na tem področju, ki bodo z vidika pritiskov na doseganje ciljev razbremenili druge sektorje.

 

5. Slovenija naj izkoristi preko 60-odstotno gozdnatost v smislu akumulacije CO2, kar pomeni od čim več lesa do čim večje stopnje predelave in energetske izrabe odpadnega lesa v Sloveniji.

 

6.Visoka odvisnost od uvoza električne energije (v NEPN predvideno 25 %) je lahko problematična za porabnike predvsem v določenih obdobjih visoke porabe. Koga bomo v takšnih primerih izklapljali oziroma uvajali redukcije?

 

Po informacijah izdelovalcev osnutka NEPN bo novi NEPN pripravljen do poletja, člani SSEP se bomo z njim seznanili in pripravili predloge in dopolnitve. NEPN mora biti izdelan, usklajen in predan Evropski komisiji do konca letošnjega leta, zato nas vse čaka še precej dela in usklajevanj.

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.