Mediji

Arhiv: Ravnanje z odpadki je na prelomni točki

V gospodarstvu smo zaskrbljeno sprejeli novico, da je inšpekcijska služba podjetju Kemis prepovedala sprejemanje odpadkov. Kot je znano, je z Odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor, oz. njene pristojne službe, podjetje Kemis dolžno takoj prenehati z opravljanjem dejavnosti sprejemanja odpadkov na lokaciji Vrhnika. Dve leti po začetku izvajanja sanacije po požaru so pristojne službe ugotovile, da sanacija predstavlja nelegalno gradnjo in jo je za to potrebno porušiti, pa čeprav je celoten postopek sanacije potekal pod neposrednim nadzorom inšpekcijskih služb ministrstva za okolje in prostor.

Ne le industrijska podjetja, vsi, tudi gospodinjstva in posamezniki, ustvarjamo odpadke. Te je potrebno zbirati in ustrezno obdelovati. Z vidika nastajanja odpadkov je za Slovenijo značilno, da ustreznih domačih kapacitet za predelavo odpadkov nimamo, njihov neposreden odvoz od različnih virov nastajanja, zaradi premajhnih količin, v tujino pa ni izvedljiv. Nevarni odpadki niso problem le proizvodnih podjetij ampak nastajajo tudi v storitvenih dejavnostih in gospodinjstvih. Podjetje Kemis je v zadnje pol leta zbralo preko 13.000 ton odpadkov iz industrije, komunale, zdravstva in gospodinjstev. V Sloveniji je samo še eno podjetje usposobljeno za zbiranje nevarnih odpadkov. Kdo bo sprejemal sedaj vse te odpadke? Bomo tvegali nove ekološke katastrofe, hranjenje v neprimernih prostorih, divje odlaganje in nestrokovno uničevanje? Iz podjetij nas opozarjajo, da so življenjsko odvisni od tega, da odpadke oddajajo za to usposobljenim podjetjem, da v nasprotnem primeru lahko zmanjšajo ali celo ustavijo proizvodnjo. Bomo gospodinjske odpadke, ostanke barv in olja recimo, odlagali kar v zabojnike ali celo ob njih, sredi naselij?

Kaj se bo moralo zgoditi, da bomo ugotovili, da obstoječe sistemske rešitve ravnanja z odpadki - Program ravnanja z odpadki (2016) in vsa zadevna zakonodaja - ne omogočajo učinkovitega ravnanja z odpadki, temveč ga celo onemogočajo, povzročajo tveganja za okoljsko škodo in velike nepotrebne stroške.

Ravnanje z odpadki ni le problem Ministrstva za okolje in prostor, je tudi problem Ministrstva za zdravje, saj nevarni odpadki nastajajo tudi pri npr. operacijah, je problem Ministrstva za obrambo in seveda Ministrstva za gospodarstvo, ki bo moralo ne le domačim, temveč tudi tujim podjetjem, kot je npr. Magna, ki brez njihovega sodelovanja ne bi prišla v Slovenijo, sedaj razložiti, da ne vemo kam tudi z njihovimi odpadki. Skratka, od Vlade pričakujemo, da se bo ekspresno in učinkovito spoprijela s to zelo občutljivo problematiko. 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.