Mediji

Arhiv: Gradbenikom povečali povračila stroškov za malico, regres za letni dopust in jubilejne nagrade

Delodajalci in sindikati izpostavili: najnižje osnovne plače ostajajo nespremenjene, interes mladih za gradbeništvo izjemno nizek, problem odpiranja trga tretjim državam

 

Predstavniki delodajalskih in sindikalnih organizacij v gradbeni panogi so v pogajanjih dosegli dogovor o spremembah in dopolnitvah kolektivne pogodbe gradbene dejavnosti (KPGD), kjer so povečali dodatke za potovanja na gradbišča, povračila stroškov za malico, regres za letni dopust in jubilejne nagrade. Pogajalski skupini sta se dogovorili, da pogajanja o NOP (najnižjih osnovnih plačah po tarifnih razredih) nadaljujejo v marcu 2020, ko bodo znani učinki dviga minimalnih plač in izločitve dodatkov iz minimalne plače, okvirni rezultati poslovanja v letu 2019 in eventuelni splošni dogovor o plačnem modelu za gospodarske družbe v RS.

 

»Najnižje osnovne plače po tarifni prilogi ostajajo nespremenjene, saj še niso znani dejanski učinki spremembe minimalne plače na poslovanje podjetij v gradbeništvu v prihodnjem letu. Hkrati se povečuje zaskrbljenost podjetij in zaposlenih zaradi izjemnih pritiskov na cene in posledično na plače v gradbeništvu s strani javnih naročnikov,« je poudaril Oskar Komac iz Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti.

 

»Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti razen v manjšem delu dejavnosti, ki jih pokriva, nima razširjene veljavnosti, saj članstvo podjetij v gradbeniških delodajalskih organizacijah ne dosega meje 50 odstotkov vseh zaposlenih. To pomeni, da njena uporaba za delodajalce, ki niso člani delodajalskih organizacij, ni obvezna. Ti so zavezani le določilom Zakona o delovnih razmerjih, kar pomeni, da poslujejo zakonito že, če vsem svojim zaposlenim izplačujejo le minimalne plače Medtem pa so zavezanci za uporabo KPGD dolžni svojim zaposlenim izplačevati najnižje osnovne plače po tarifnih razredih glede na izobrazbo v kolektivnih pogodbah, ki pa so pretežno višje od minimalne plače. Odgovorne osebe slovenskih izvajalcev, zavezancev za KPGD, so kazensko odgovorne z grožnjo zapora do 5 let za vsako izplačilo svojim zaposlenim, ki je nižje od tarifne priloge v KPGD, medtem ko so tuji ponudniki kazensko odgovorni le za izplačila, manjša od minimalne plače. To pomeni, da pred zakonom niso enakopravni,« je ob podpisu aneksa h kolektivni pogodbi povedal mag. Jože Renar, direktor GZS - Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov.

Stanje na trgu javnih naročil gradenj v Sloveniji, kjer je ključni kriterij za izbor izvajalca najnižja cena, izrazito favorizira ponudnike, ki niso zavezani za spoštovanje KPGD. To predstavlja nelojalno konkurenco gradbenim podjetjem na slovenskem trgu gradenj in njihovim zaposlenim na slovenskem trgu dela. »Plače v gradbeništvu so med najnižjimi v gospodarskih dejavnostih, interes mladih za vstop v gradbene poklice je zato izjemno nizek,« je še pojasnil Renar.

Na novinarski konferenci so pomen kolektivne pogodbe, konkurenčnosti in nelojalnosti izpostavili tudi Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Kristjan Mugerli, predsednik upravnega odbora Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov Gospodarske zbornice Slovenije, Lovro Krapež, predsednik Sekcije za gradbeništvo, Jakob Počivalšek, predsednik konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Anton Turk, predsednik cestnega gospodarstva Slovenije pri Konfederaciji Pergam, in Franc Nider, predsednik Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije.

 

Dogovorili so se, da pogajanja o najnižjih osnovnih plačah po tarifnih razredih nadaljujejo v marcu 2020, ko bodo znani učinki dviga minimalnih plač in izločitve dodatkov iz minimalne plače, okvirni rezultati poslovanja v letu 2019 in eventuelni splošni dogovor o plačnem modelu za gospodarske družbe v Sloveniji.

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.