Mediji

Arhiv: Gospodarstvo potrebuje delujočo vlado s polnimi pooblastili! Poziv politikom k državotvornemu ravnanju


Ljubljana, 13. 2. 2020 - Na Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo trenutne razprave politike in preštevanje glasov glede morebitne nove koalicije ali pa predčasnih volitev. Nepredvidljivo politično dogajanja vnaša negotovost tudi v poslovno okolje, ki je že tako obremenjeno s številnimi neznankami v mednarodni trgovini - od trgovinskih vojn, brexita do koronavirusa -, ki lahko pomembno zamajejo svetovno in domačo gospodarsko rast.

 

Zato namesto ukvarjanja s samimi seboj pozivamo politiko k državotvornemu ravnanju v dobro državljank in državljanov Slovenije in ne nazadnje tudi slovenskega gospodarstva, ki je vir dvigovanja življenjskega standarda v Sloveniji. Pozivamo k čim prejšnjemu oblikovanju nove vlade z jasnim političnim mandatom, ki bi se resno lotila najpomembnejših strukturnih vprašanj, hkrati pa znala uskladiti interese različnih skupin ob zagotavljanju javno-finančne vzdržnosti.

 

Nerešenih vprašanj ne primanjkuje. Naslednji tedni in meseci so ključni za pogajanja o novi evropski perspektivi za obdobje med leti 2021 in 2027, ki bo določila, kam bodo namenjeni posamezni kosi evropskega finančnega kolača. Večja razvitost Slovenije ter izstop Združenega kraljestva iz EU-28 pomeni manj sredstev za ta namen, ki pa bodo morala biti učinkoviteje izkoriščena, kot je to veljalo v pretekli perspektivi. Slabše kot bomo pripravljeni, manj sredstev bo za prihodnji razvoj namenjeno Sloveniji.

 

Prepotrebni so koraki na področju zdravstva, pokojninskega sistema, sistema dolgotrajne oskrbe, javnega sektorja. Kot družba moramo jasno odgovoriti na vprašanje, do katere mere lahko financiramo naraščajoče izdatke, ki so posledica demografskih sprememb in nespametnih preteklih političnih odločitev, le iz javnih virov, saj ti pomenijo pritisk na višjo obdavčitev, kar znižuje konkurenčnost našega gospodarstva.

 

Vprašanja prehoda Slovenije v podnebno nevtralno krožno gospodarstvo v skladu z Evropsko zeleno reformo je več kot aktualno. Enako velja za oblikovanje Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta na način, da ne bo poslabšal konkurenčnosti slovenske industrije ali povzročil energetsko revščino pri gospodinjstvih. Gospodarstveniki zagovarjamo čisto okolje in zeleno energijo, vendar bo za dosego teh ciljev nujno izkoristiti naravne danosti, kot je bogata vodnatost Slovenije, ne pa da se novim hidroelektrarnam odpovedujemo vse do leta 2030. Urediti je potrebno okoljsko zakonodajo, zagotoviti primerno infrastrukturo za samozadostnost Slovenije pri ravnanju z odpadki in zmanjšanje njihovega kopičenja, in še bi lahko naštevali.

 

Vse to jasno kaže, da potrebujemo močno vlado, ki bo kos tem nalogam. Smo na prelomni točki, na kateri se bo odločalo, ali bomo v Sloveniji v prihodnje živeli bolje ali bistveno slabše kot doslej.

 

Zato pozivamo politike, da ravnajo odgovorno in ne izgubljajo časa, ampak se čim prej lotijo reševanja nakopičenih problemov.

 

GZS in OZS sta nepolitični organizaciji, ki pa podpirata vse tiste politične stranke, ki delujejo v dobrobit slovenskega gospodarstva.

 

 Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.