Mediji

Arhiv: Varno delujoče gradbeništvo v času ukrepov proti koronavirusu - pomemben blažilec gospodarske krize

"Odgovorna podjetja so znižala število prisotnih na gradbiščih in vzpostavila zmanjšano intenziteto dela, uvedla stroga pravila obnašanja zaposlenih: od prevozov na gradbišča, izvajanja del do komuniciranja na varnih medsebojnih razdaljah. Uvedla so strogo kontrolo vstopov in izstopov na gradbišča, določila postopke dobave in razdeljevanja prehrane, uporabe skupnih sanitarij," pravi direktor GZS - Zbornice gradbeništva in IGM mag. Jože Renar

Velika večina podjetij v gradbeništvu je zahtevane pogoje sposobna zagotoviti in s tem omogočiti poslovno aktivnost ne le njim samim, ampak tudi svojim podizvajalcem in dobaviteljskim industrijam. Predstavljajo pomemben del slovenskega gospodarstva in so z več kot 65.000 zaposlenimi izjemno pomemben zaposlovalec.

"Pozivamo vse investitorje, izvajalce, kot tudi vse potrebne javne službe, ki omogočajo nemoteno dejavnost gradbeništva, da skupaj iščejo poti za zagotavljanje pogojev za nadaljevanje dela na gradbenih projektih v Sloveniji povsod, kjer je to možno. Varno delujoče gradbeništvo v času trajanja ukrepov proti koronavirusu bo tako postalo pomemben blažilec globoke gospodarske krize, ki se nam nezadržno približuje," še dodaja Renar.

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.