Mediji

Arhiv: Trdnost prehranskih verig ključna za prehransko varnost Slovenije

Epidemija covid-19 je pomembno zaznamovala leto 2020 in nas spomnila na to, da je za prehransko varnost Slovenije ključnega pomena trdnost verig in sodelovanje vseh deležnikov. Vsako leto v oktobru po vsem svetu obeležujemo Svetovni dan hrane. Hrana je strateška dobrina in zato mora dobiti posebno mesto v vseh nacionalnih usmeritvah in dejanjih. Kmetijska in živilska podjetja, ki skupaj s kmeti tvorijo stabilno mrežo, so pri tem ključna. Hrana pa ni nujna le za naše preživetje, temveč je tudi del naše kulture in tradicije.

Slovensko agroživilstvo se nahaja v prelomnem obdobju. Po eni strani ga je zaznamovala epidemija s covid-19, po drugi strani pa se na evropskem nivoju sprejemajo za sektor pomembni strateški dokumenti, ki bodo imeli vpliv na razvoj sektorja. Zato je pomembno, da kljub vsem težavam pristopimo strateško k načrtovanju razvoja in dviga konkurenčnosti slovenskega agroživilstva. Menimo, da bodo ključni strateški dokumenti EU (Strategija od vil do vilic, Zeleni dogovor …) še bolj poglobili vrzeli v ravnovesju med zagotavljanjem oskrbe hrano in ostalimi visokimi pričakovanju družbe kot na primer: zmanjšanje rabe pesticidov, gnojil, zavržkov hrane itd. Prav tako bo, brez ustreznih finančnih spodbud agroživilskemu sektorju, cena hrane skokovito narasla, kar pa je v nasprotju s pričakovanju potrošnika.

Izzivov v panogi je veliko. Pomemben pa je tudi izziv vseživljenjskega učenja in pridobivanja novih kompetenc zaposlenih. Za pravočasno prilagajanje novim trendom razvoja je nujno napovedovanje kompetenc kot tudi njihova krepitev. Pandemija je na hitro spreminjajočemu trgu dela še okrepila potrebo na področju znanj in spretnosti. Tudi na GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) gredo številne aktivnosti v smer krepitve kompetenc zaposlenih v podjetjih in napovedovanju novih kompetenc v prihodnosti.

Kmetijstvo in živilstvo sta strateški panogi, za kateri je pomembno, da se ves čas razvijata ter vlagata v inovacije in razvoj za dvig konkurenčnosti, predvsem z vidika oskrbe potrošnikov z varno in kakovostno hrano. V času prvega vala epidemije covid-19 smo na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij skupaj s člani pričeli kampanjo #IZBERISLOVENSKO, s katero želimo poudariti, da sta slovensko kmetijstvo in domača živilska industrija strateškega pomena. Pomembna sta dostopnost do trgovinske police in lojalnost domačega potrošnika, ki kupuje te pridelke in živila. Večje kot je povpraševanje po domačih izdelkih, bolj trdna je veriga in ključno je povezovanje kmetov in kmetijskih podjetij z živilsko predelovalno industrijo.

Naj ta pomemben dan opomni vse odgovorne in politiko, da zagotovijo nemoteno delovanje agroživilskega sistema za oskrbo slovenskih potrošnikov.

***

Dodatne informacije:

Nina Barbara Križnik (T: 01 58 98 293, E: nina.kriznik@gzs.si)

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.