Mediji

Arhiv: GZS posredovala pripombe na predlog Zakona o varstvu potrošnikov

GZS je na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS posredovala pripombe glede predloga Zakona o varstvu potrošnikov. Izpostavila je, da v Sloveniji že trenutno velja visoka stopnja zaščite potrošnika v primerjavi z drugimi državami članicami EU, kar je v preteklosti negativno vplivalo tudi na konkurenčnost poslovnih subjektov, ki poslujejo na ozemlju RS. Zato ocenjuje, da prenos evropskih direktiv ne sme presegati minimalno postavljenih standardov v direktivah ter mora temeljiti na načelu maksimalne harmonizacije. Kot pozitivno je GZS ocenila uskladitev področja obveznega jamstva za skladnost blaga z določbami evropske direktive, na kar je že vrsto let opozarjala.

 

Posebej je GZS poudarila, da se v prehodnih določbah predvidi daljši rok za začetek izvajanja zakona in se ta veže na ustrezno časovno obdobje 6 mesecev po objavi novega ZVpot-1 v Uradnem listu RS. Le tako se bodo lahko podjetja pravočasno pripravila na obširne spremembe, saj bodo potrebne tako prilagoditve poslovnih procesov znotraj podjetij kot tudi dodatno izobraževanje prodajnega osebja.

 

GZS je med drugim predlagala:

 • natančnejšo opredelitev izrazov v 4. členu predloga zakona;
 • natančnejšo opredelitev posebnih oblik prodaje in označevanja cen v teh primerih;
 • opredelitev nepoštenih pogodbenih pogojev, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami;
 • podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti v primeru jamčevalnih zahtevkov s 30 na 60 dni oziroma uvedbo dikcije »razumni rok«;
 • določitev maksimalne višine zamudnih obresti in stroškov opomina;
 • podaljšanje rokov za možnost predplačila blaga ali storitve;
 • natančnejšo opredelitev zavajajočega oglaševanja skladno z veljavno zakonodajo;
 • črtanje 30 dnevnega roka od dobave blaga za primer uveljavljanja zahtevka odstopa od pogodbe s strani potrošnika (izjema od hierarhije zahtevkov);
 • ohranitev 45 dnevnega roka za popravilo izdelka v primeru obvezne garancije na blagu;
 • upoštevanje področne zakonodaje, ki že ureja varstvo potrošnikov (potrebne informacije za potrošnike, sklepanje pogodb);
 • določitev pristojnega inšpekcijskega organa.
Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti: »Podane pripombe in predlogi sledijo cilju, da se na področju potrošniškega prava oblikuje kakovosten in pregleden zakon, usklajen z evropskimi predpisi, ki se bo lahko izvajal tudi v praksi in ki ga ne bo potrebno stalno dopolnjevati in spreminjati. Zakon mora biti izvedljiv tako za podjetja kot tudi za potrošnike in mora zagotavljati primerljivo konkurenčno okolje za poslovanje gospodarskih subjektov

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.