Mediji

Arhiv: Podnebni sklad: GZS kritična do razporeditve porabe sredstev

Ljubljana, 30. junij 2021 - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pozdravljamo program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki uvaja nove ukrepe za podjetja. Hkrati pa izražamo veliko zaskrbljenost nad slabim gospodarjenjem s sredstvi podnebnega sklada, saj ostajajo do sedaj zbrana sredstva iz leta v leto neporabljena. Ob tem opozarjamo, da Slovenija zamuja s pripravo podpornih podlag za izplačila sredstev iz sklada. Predlagamo tako enotno platformo, ki bo zajemala vse objavljene razpise, ki se črpajo iz sklada, kot takojšnjo pripravo razpisov za koriščenje teh sredstev.

Na GZS pozdravljamo pripravo Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021-2023 (v nadaljevanju: program), ki med drugim predlaga nove ukrepe, do katerih bodo podjetja upravičena.

Tako kot pozitivno ocenjujemo dodano možnost kritja stroškov posrednih emisij toplogrednih plinov  do katerih imajo konkurenčna podjetja v tujini dostop že zadnjih osem let.  Ob tem pa opozarjamo, da se Sklad napaja izključno iz prodaje emisijskih kuponov na dražbi, čigar vrednost se je z začetka letošnjega leta dvignila s 33 na trenutnih 55 eur/t CO2. Posledično to povzroča veliko finančno obremenitev podjetij, vključenih v trgovalno shemo EU ETS, zato je predvideno kritje zelo potrebno Eden ključnih problemom, ki ga vidimo, je zamujanje Slovenije s pripravo podpornih zakonodajnih podlag za ta izplačila podjetjem, čeprav so v drugih državah članicah ta sredstva na voljo konkurenčnih podjetjem že od leta 2013. Tudi črpanje sredstev v letu 2021 še ni predvideno, kar je zaskrbljujoče.

Predvidene finančne spodbude za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti višje za 2 mio eur od prvotnega predloga vlade, sprejemamo z velikim zadovoljstvom, hkrati pa pričakujemo agilnost pristojnega organa v podporo izvajanju ukrepa.

Opozarjamo pa na občutno premalo sredstev za nov ukrep za gospodarstvo tehnološke inovacije, razvoj in demonstracija na področju nizkoogljičnosti. Glede na predviden kazalnik in oceno učinka bosta podprta 2 projekta RRI, za kar je načrtovana skupna višina sredstev 2,1 mio eur za obdobje treh let. Pozdravljamo dejstvo, da so se celotna sredstva za ukrep trajnostna gradnja z lesom povečala za 7,72 mio eur.

Ne glede na to ostaja GZS pri napovedi izvedbe ukrepov in s tem realizacije izplačil, glede na pretekle izkušnje, zelo zadržana. Še vedno je namreč predviden prenos sredstev iz enega v drugo leto. Iz leta 2020 je predviden prenos v leto 2021  v višini 131,873 mio eur, od tega pa v leto 2022 120,034 mio eur, vključujoč prilive, ki so glede na volatilne, rastoče cene emisijskih kuponov težko predvidljivi.

GZS zato predlaga enotno platformo, ki bo zajemala vse objavljene razpise, ki se črpajo iz sklada, ne glede na razpisovalca, kar bi zagotovilo večjo preglednost in transparentnost nad porabo sredstev in izboljšalo dostop upravičencem do informacij za njihovo črpanje.  

 Hkrati GZS pričakuje takojšnjo pripravo razpisov za koriščenje sredstev Sklada za podnebne spremembe in realizacijo financiranja ukrepov. 

 

Fotogalerija





 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.