Mediji

Arhiv: Nagrade GZS: podeljeni 4 gospodarski oskarji

Dve gospodarstvenici in dva gospodarstvenika so danes prejeli Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je nagrado že 53-ič podelila gospodarstvenikom kot priznanje za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja. Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je na slovesnosti Gospodarski zbornici Slovenije, ki letos obeležuje 170-letnico svojega delovanja, podelil državno odlikovanje zlati red za zasluge.

Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2020 so prejeli:

·         mag. Zdenko Zanoški, direktor, Frutarom Etol d. o. o., Škofja vas, Celje    

·         Marta Kelvišar, direktorica, ADRIA DOM d. o. o., Črnomelj

·         Marko Lukić, direktor, Lumar IG d. o. o., Maribor

·         Jasna Dominko Baloh, direktorica, DOBA fakulteta, Maribor

Vse informacije o nagrajencih so objavljene na spletni strani nagrada.gzs.si

***

Osebna izkaznica Nagrade GZS

- Najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji - tokrat se podeljuje že 53-tič.

- Ustanovljena leta 1968 s Sklepom o ustanovitvi nagrade Borisa Kraigherja za izjemne dosežke trajnejšega pomena  v organizaciji in vodenju gospodarskih organizacij, ki odločilno vplivajo na izboljšanje ekonomskega položaja gospodarskih subjektov.

- Prvič podeljena leta 1969 - ob obletnici smrti Borisa Kraigherja.

- Vodilo nagrade: izjemni dosežki trajnejšega pomena.

- Prejemniki: gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke – imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja – doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.

- Rdeča nit letošnje podelitve: S tradicijo gradimo prihodnost …

 

Nagrada v številkah

Vključno z letošnjimi nagrajenci je nagrado GZS doslej prejelo:

351 gospodarstvenikov in

  29 gospodarstvenicKomisija za nagrade

Komisija za nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (imenovana na Upravnem odboru GZS 20. junija 2019):

·       predsednik: dr. Otmar Zorn, direktor, ZORN PLUS d.o.o., Ljubljana 

 

člani:

·       Boštjan Gaberc, direktor, Mikrografija d. o. o. Novo mesto

·       Andrej Gradišnik, direktor, Vertis group d.o.o., Ravne na Koroškem

·       Ariana Grobelnik, direktorica projektov, GZS

·       Petra Melanšek, direktorica, VIVAPEN d.o.o., Celje

·       Martin Novšak, generalni direktor, GEN energija, d.o.o., Krško

·       dr. Mark Pleško, direktor, COSYLAB d.d., Ljubljana

Razpis

Razpis Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu 2020 je trajal od 1.9.2020 do 1.10.2020. Objavljen je bil v Glasu gospodarstva, na spletnih straneh GZS ter e-biltenu Poslovni tednik GZS.

Merila in model ocenjevanja

69 merljivih kriterijev za ocenjevanje v treh skupinah:

I.               Splošni in razvojni rezultati

II.             Poslovno finančna merila – rezultati poslovanja

a.     zadolženost oz. finančna tveganost poslovanja

b.     likvidnost

c.     analiza rasti

d.     profitabilnost in učinkovitost

III.           Tržni rezultati

 

Komisija pri svojem delu upošteva obširna merila, v okviru katerih se med ostalim z vidika dolgoročne ekspanzije in razvoja družbe ocenjuje razvojna strategija podjetja na področju razvoja, investicij in prodaje. Poseben poudarek je namenjen spodbujanju inovativnosti, razvoju novih proizvodov in tehnologij, zaščiti intelektualne lastnine in vključenosti v domače in evropske razvojne programe. Upošteva se tudi družbena odgovornost in povezanost podjetja z lokalnim okoljem.

Na finančnem področju spremljamo večletne rezultate poslovanja podjetja na področju zadolženosti oz. finančne tveganosti poslovanja, likvidnosti, rasti (prodaje, dodane vrednosti, EBIDTA, neto dobička), profitabilnosti ter učinkovitosti (dobičkonosnost kapitala, višina dodane vrednosti, stroška dela v dodani vrednosti, relativnega gibanja marž (bruto, neto, EBIDTA, EBIT)). Gibanje in višino teh kazalcev ter kazalnikov primerjamo z rezultati primerljivih podjetij v dejavnosti. V analizi tržnega nastopa se upoštevajo izvozni rezultati, uspešnost povečevanja prodaje, vstopa na nove trge in prilaganja zahtevam globalnega trga v odnosu do konkurence.

Upoštevaje zahtevne gospodarske razmere v letu 2020, ki jih je povzročila pandemija covid-19, je komisija izjemoma med pogoje za kandidaturo uvrstila tudi realizacijo v prvih dveh oziroma treh kvartalih 2020 na področju prihodkov, dobička in števila zaposlenih.

Pripete datoteke

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.