Mediji

Arhiv: Predsedujoči Ekonomsko-socialnemu svetu poziva k oživitvi socialnega dialoga ter svari pred negativnimi posledicami njegove blokade

Od zadnjega zasedanja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) je minilo že več kot dva meseca. V tem obdobju je bilo sicer sprejetih in uveljavljenih več novih uredb in zakonov, o katerih bi glede na svojo vlogo, poslanstvo in namen moral razpravljati in oblikovati stališča do njih tudi ESS. Dejstvo namreč je, da lahko prave, učinkovite rešitve najlažje poiščemo s pomočjo dialoga.

Četudi si člani ESS vseskozi prizadevajo za intenzivnejše sodelovanje med socialnimi partnerji in vlado, delujejo proaktivno, iščejo kompromisne rešitve ter so se tudi v času, ko je socialni dialog zamrl, večkrat sestali ter jasno opredelili in izpostavili minimalne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za nadaljevanje socialnega dialoga, jim tega dejansko žal ni uspelo vzpostaviti.

Po mnenju predsedujočega ESS, ki v ESS zastopa Gospodarsko zbornico Slovenije kot enega od socialnih partnerjev na strani delodajalcev, so ob odsotnosti socialnega dialoga prikrajšani vsi partnerji, ki se jih vprašanja v domeni ESS tako ali drugače tičejo. Dejstvo je, kot pravi Gorenšček, da so vsi ukrepi učinkovitejši in pravne podlage bolj kakovostne, če so plod sodelovanja in dogovora med socialnimi partnerji, zato v vlogi predsedujočega ESS vse socialne partnerje in vlado ponovno poziva k zavzetemu socialnemu dialogu in sodelovanju.

Ekonomsko-socialni svet Republike Slovenije je tristranski organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije, torej delojemalcev, delodajalcev in Vlade RS, ustanovljen z namenom, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.