Mediji

Arhiv: Gospodarska zbornica Slovenije podpira slovenske olimpijce

GZS kot najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji se zaveda mnogoterih pozitivnih učinkov športa, zato vseskozi spodbuja podporo športne dejavnosti in vrhunskih športnikov. Šport vidi kot partnerja pri doseganju ekonomskih učinkov ter ga prepoznava kot eno od panog, ki pomembno prispeva k prepoznavnosti in ugledu Slovenije, s tem pa tudi k internacionalizaciji slovenskega gospodarstva.

Šport je z vidika GZS pomemben tudi zato, ker je eden ključnih promotorjev vrednot in zdravega načina življenja, ki je med prioritetami odgovornih delodajalcev uvrščen v sam vrh. Tako GZS podpira in promovira tudi projekte, ki spodbujajo delodajalce in zaposlene h gibalni aktivnosti na delovnem mestu (Dan slovenskega športa, Evropski teden športa, Športne igre zaposlenih, evropski certifikat za podjetja »Workplace Active Certificate«).

GZS, ki v letošnjem letu zaznamuje 170 let svojega delovanja, in si na različne načine prizadeva za čim uspešnejšo digitalizacijo slovenskega gospodarstva, se vsekakor lahko poistoveti z usmeritvijo olimpijskih iger na Japonskem v rabo najsodobnejše tehnologije, pa tudi z maskoto iger, ki jo pooseblja japonski pregovor o tem, kako pomembna je tradicija za nove ideje in novo znanje.

Nenazadnje GZS s svojimi razvojnimi načrti in prizadevanji za umestitev Slovenije med deset najuspešnejših in za življenje najbolj zaželenih držav, združenimi v viziji »Slovenija 5.0«, sledi japonski razvojni pobudi »Družba 5.0«. Cilj iniciative »Slovenija 5.0« je družba trajnostnega razvoja z visoko produktivnim gospodarstvom, ki ustvarja dodano vrednost za vse, ohranja zdravo naravno okolje in omogoča vključujočo, varno družbo z visoko stopnjo sodelovanja in učinkovitosti upravljanja.

GZS ob začetku olimpijskih iger v Tokiu vsem članicam in članom slovenske olimpijske in paraolimpijske reprezentance želi, da bi jim – v duhu enega od treh glavnih konceptov tokratnih iger: »Personal Best« – uspelo pokazati vse tisto, kar zmorejo in znajo!

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.