Mediji

Arhiv: Slovenska rast BDP v 2. četrtletju 2021 enaka kot v EU-27

FOKUSNI KOMENTAR

Slovenski BDP v 2. četrtletju je bil realno že blizu ravni iz leta 2019, k čemur sta prispevali tako pozitivna revizija podatkov za predhodna četrtletja kot rast domače potrošnje v 2. četrtletju 2021.

Prva ocena BDP za 2. četrtletje 2021 kaže, da se je slovenski BDP v 2. četrtletju letošnjega leta okrepil za 1,9 % glede na predhodno četrtletje, kar pomeni pospešek glede na rast v 1. četrtletju 2021 (+1,5 %). Navedena rast v 1. četrtletju je bila tudi višja od prve objave (+1,4 %).

Sektorsko gledano so k rasti BDP najbolj prispevali višji davčni prilivi, ki so izvirali iz okrepljene domače potrošnje (0,5 odstotne točke), močneje pa se je okrepila tudi dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih, energetiki in v drugih storitvenih dejavnostih. Pomen drugih storitvenih dejavnosti je v celotnem BDP sicer majhen (1,8 % BDP), vendar se je njihova dodana vrednost glede na 1. četrtletje povečala za 15 %. To povečanje lahko pripišemo sprostitvi zajezitvenih ukrepov. Nekoliko smo presenečeni nad rahlim padcem dodane vrednosti v gradbeništvu (-1,3 %), saj panoga beleži padec dodane vrednosti že drugo četrtletje zapored. Ocenjujemo, da se bo videna gradbena aktivnost bolje odrazila v 2. polletju 2021 ali pa bodo podatki kasneje revidirani navzgor.

Po izdatkovni metodi BDP se je končna potrošnja gospodinjstev povečala enako kot v predhodnem četrtletju – za 4,4 %. Pri tem je opazna predvsem rast potrošnje trajnih proizvodov (+11 %), kar je posledica rasti nakupov vozil, pohištva in druge stanovanjske opreme. Presenetil nas je padec končne potrošnje države, ki se je skrčila za 0,3 %. Po močni rasti v 1. četrtletju 2021 (+7,6 %) so se bruto investicije v osnovna sredstva nepričakovano skrčile (-1,9 %), kar je po naši oceni posledica slabšega vremena in določenih poslovnih odločitev podjetij o zamiku investicij v lanskem letu. So se pa za 5,6 % povečale investicije v drugo opremo in stroje; krepijo se že 4. zaporedno četrtletje.
Investicije v proizvode intelektualne lastnine so se zmerno povečale (+1,1 %). Pri saldu menjave s tujino opažamo, da rast uvoza blaga in storitev že drugo četrtletje zapored presega rast izvoza, kar je posledica rasti zalog pa tudi domače potrošnje. Rast izvoza blaga je bila pozitivna že 4. zaporedno četrtletje (+1 %), a je manjša od naših pričakovanj, kar pripisujemo pomanjkanju določenih surovin in polproizvodov v proizvodnih procesih in daljšim rokom dobave le-teh.

V primerjavi z EU-27 je bila rast slovenskega BDP v 2. četrtletju leta 2021 na ravni EU-27, pri čemer pa velja izpostaviti, da je Slovenija beležila rast BDP tudi v 1. četrtletju letošnjega leta (+1,5 %), BDP EU-27 pa je v 1. četrtletju rahlo padel (-0,1 %). V 2. četrtletju je bil slovenski BDP realno še za 0,2 % nižji od prekriznega, v juliju pa smo ga verjetno že presegli.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.