Mediji

Arhiv: SPOŠTUJMO UKREPE ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA COVID-19 IN CEPIMO SE!

Spodaj navedene reprezentativne delodajalske organizacije in sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ugotavljamo, da se je Slovenija in s tem tudi njene prebivalke in prebivalci, znašla v izjemno zahtevnih razmerah, povezanih s COVID-19.
Zavedajmo se, da le odgovorno ravnanje vsakega posameznika in vseh nas skupaj, lahko zmanjša širjenje okužb in omogoči ponovno normalizacijo našega življenjskega okolja.


Glede na trenutne epidemiološke razmere spodaj navedene reprezentativne delodajalske organizacije in sindikalne centrale, članice ESS, pozivamo vse prebivalce k doslednemu spoštovanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19, doslednemu spoštovanju izpolnjevanja pogoja PCT in k čim višji stopnji precepljenosti. Višja precepljenost prebivalstva lahko najbolj prispeva k zajezitvi širjenja COVID-19 ali vsaj k lažji obliki prebolevnosti bolezni, s tem pa tudi k manjšemu pritisku na zdravstvene ustanove, ki so že na robu zmogljivosti. 

Podpisniki tega dokumenta zato pozivamo vse prebivalce k doslednemu spoštovanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19, in sicer k: 

  • dosledni predložitvi ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT, 
  • doslednemu preverjanju pogoja PCT v delovnih okoljih, vključno z vodenjem ustreznih evidenc o samotestiranju zaposlenih, in pri prebivalcih, 
  • dosledni in pravilni uporabi zaščitnih mask, 
  • upoštevanju varnostne razdalje, 
  • razkuževanju rok in delovnih površin, 
  • prezračevanju prostorov, 
  • spodbujanju k cepljenju. 

Samo z doslednim izvajanjem in spoštovanjem ukrepov lahko prispevamo k temu, da se bodo tudi v prihodnje številne gospodarske dejavnosti in dejavnosti javnega sektorja, kamor sodijo vrtci, šole, fakultete, kulturne dejavnosti itd. izvajale še naprej. Z našim mnogo odgovornejšim ravnanjem se bomo lahko postopoma vrnili v naše običajno življenje.

Prepričani smo, da morajo biti vladni ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19 razumljivi, jasni, smiselni, konsistentni, sorazmerni, nediskriminatorni in primerljivi za vsa področja našega življenja ter pravočasno in na razumljiv način predstavljeni vsem prebivalcem RS, še posebej pa tistim skupinam, na katere se nanašajo.

Zavedajmo se, da le odgovorno ravnanje vsakega posameznika in vseh nas skupaj lahko zmanjša število okužb in omogoči postopno normalizacijo našega življenjskega okolja.

Zaradi vsega naštetega se obračamo na vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije s prošnjo in spodbudo, da ravnamo kar se da odgovorno do sebe, svojih bližnjih in drugih soljudi, hkrati pa strpno in spoštljivo, zlasti do delavcev in ostalih, ki so v teh razmerah najbolj izpostavljeni, saj je to ključni korak k ponovni normalizaciji našega življenjskega okolja.

DELODAJALCI 

Gospodarska zbornica Slovenije 
Trgovinska zbornica Slovenije
Združenje delodajalcev Slovenije 

SINDIKATI
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Neodvisnost KNSS – Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Zveza delavskih sindikatov Slovenije - Solidarnost


Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.