Mediji

Arhiv: Replika s pojasnitvijo GZS ZISS - Studio ob 17/Radio Slovenija

Replika, da ne bo narobe razumljeno. GZS Zbornica industrije sejmov in srečanj komentiramo izjave predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, podane v okviru Studia ob 17, z dne 21.12.2021 na Radiu Slovenija:

  • drži, da so v tem trenutku sejmi dovoljeni, vendar niso bili dovoljeni oziroma močno omejeni cca 15 mesecev; podobno ostale oblike druženja, npr. koncerti v stoječi obliki so še vedno prepovedani, v zaprtih prizoriščih pa so po novih ukrepih popolnoma nerentabilni in bodo zaradi tega vsi odpovedani,
  • drži, da smo prejeli pomoči, kot ostalo gospodarstvo z 10% upadom prometa, vendar mi beležimo v povprečju 65% padec, kar je npr. več kot v turizmu in/ali gostinjstvo, kateri so prejeli vsaj bone, prizadetost industrije sejmov in srečanj pa je bistveno večja in zato neenakopravno obravnavana,
  • drži, da se lahko bon 21 šele od zadnjega podaljšanja s strani vlade uporabi tudi v letu 2022 in to za vstop na prireditve, vendar mi zaradi prepovedi, spreminjanja pogojev iz dneva v dan, prireditev zaradi covid omejitev praktično ne moremo organizirati, saj se prireditve pripravljajo od 6 do 15 mesecev pred prireditvijo samo in
  • drži, da imamo samo še do 31.12.2021 veljavni ukrep povračila stroškov priprave prireditve in še to izključno v primeru, da je prireditev naknadno prepovedana, vendar ta ukrep pokriva le del (80%) stroškov za katere predložiš vhodne, plačane račune, kjer pa ni upoštevano niti delo, niti večina stroškov vezanih na dvorane z lastno kapaciteto.

 

Pojasnitev, GZS Zbornice industrije sejmov in srečanj - panoge, ki stoji že 15 mesecev, da lahko ostalo gospodarstvo nemoteno dela. Industriji sejmov in srečanj so bila vrata prva zaprta, zadnji jih bomo in še to zelo postopno odprli. Za preživetje so nujni ukrepi za sanacijo in ukrepi za zagon, kot ji povzemamo:

 

UKREP 1: Preživetveni ukrep za kritje fiksnih stroškov podjetij ter skrajšani delovni čas, čakanje na delo in mesečni temeljni dohodek za samozaposlene

1.a) Nujni ukrep je kritje fiksnih stroškov po že znani shemi in sicer od 1.1.2022 do 30.6.2022, saj drugače industrija ne bo preživela.

1.b) Uvedba skrajšanega polnega delovnega časa in/ali čakanje na delo ter uvedba mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene v industriji sejmov in srečanj za obdobje od 1.1.2022 do 30.06.2022, ko je organizacija dogodkov omejena in praktično ni povpraševanja zaradi Covida.

 

UKREP 2: Sredstva za preživetje in zagon dejavnosti

2.a) Predlagamo subvencijo v višini do maksimalno 10% od ugotovljenega padca prometa, brez omejevanj, vezanih na število zaposlenih. Za ukrepe predlagamo, da so upravičenci podjetja in zasebni zavodi ter s.p.-ji, ki delujejo v industriji sejmov in srečanj in ki imajo najmanj 65% padec prihodkov v obdobju 12 mesecev od prepovedi organizacije dogodkov od 01. aprila 2020 do 31. marca 2021, glede na enako obdobje leta 2019.

2.b) Za samozaposlene, ki so imeli v letu 2019 minimalno 12.000 EUR prihodka in

  • imajo v letu 2021 več kot 40% padec prihodka in manj kot 60% padec, glede na leto 2019 dobijo enkratno pomoč v višini 8.300 EUR;
  • imajo v letu 2021 več 60% padec, glede na leto 2019 dobijo enkratno pomoč v višini 12.600 EUR

 

UKREP 3: Garancijska shema v primeru odpovedi ali omejene izvedbe dogodkov

Glede na zaostrovanje koronakrize pričakujemo podaljšanje ukrepa poroštvene sheme za vračilo stroškov za dogodke, ki so s predpisom omejeni ali prepovedani najmanj do 30. septembra 2022.

 

UKREP 4: Destinacijska podpora za pridobivanje večjih mednarodnih dogodkov ter razstavljavcev na mednarodnih sejmih

4.a) Po vzoru konkurenčnih destinacij predlagamo, da se za petletno obdobje od leta 2021 dalje uvede finančna spodbuda pri pridobivanju mednarodnih dogodkov v višini 20 EUR na udeleženca. Podpora velja za vse kongrese in druge mednarodne dogodke z več kot 350 udeleženci in minimalno 500 nočitvami. Podpora je namenjena organizatorjem, ki pridobijo organizacijo mednarodnih dogodkov. S tem bi Slovenija postala bolj privlačna za organizatorje dogodkov v obdobju po korona virusu.

4.b) Podpora za razstavljavce na večjih, tradicionalnih (izvedenih najmanj 3 ponovitev) mednarodnih sejmih v Republiki Sloveniji, v višini 35% od sejemskega prostora ali opreme za sejemski prostor, vendar ne več kot 35EUR/m2 za naslednje 2 leti.

 

UKREP 5: Sproščanje prepovedi organizacije dogodkov

Zavedamo se, da je med nami epidemija in da je potrebno storiti vse, da se zaščitijo človeška življenja. Vendar menimo, da morajo biti ukrepi sorazmerni, glede na možnost prenosa okužb v vsaki panogi. Predlagamo, da se oceni različnost dogodkov ter pripravi semafor zapiranja/odpiranja za vsako panogo, ki bo vnaprej objavljen.

Ne pozabimo, industrija sejmov in srečanj ima multiplikativen učinek na celotno gospodarstvo in družbo, saj sejmi, kongresi, izobraževalne – družbene – kulturna – glasbene – športne – turistične – gostinske – hotelierske – itn. vsebine predstavljajo pomemben del izmenjave, kroženja znanja in s tem osnova za nadaljnji razvoj Slovenije, kot družbe.

 

Lepe praznike želimo vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije in z velikim (za)upanjem zremo v leto 2022.

 

mag. Marjana Majerič direktorica

Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica industrije sejmov in srečanj

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.