Mediji

Arhiv: UO GZS ustanovil Gospodarski strateški svet za digitalizacijo

Predsednik GZS Tibor Šimonka je uvodoma poudaril, da je nujno, da GZS zavzame pomembno vlogo v slovenskem digitalnem poslovnem okolju s poudarkom na storitvah za svoje člane.

Na današnji seji ustanovljeni Gospodarski strateški svet za digitalizacijo bo kot posvetovalno telo GZS obravnaval in se odzival na zakonodajne predloge in druge pobude na področju digitalizacije. Za predsednika sveta je bil imenovan Igor Zorko, podpredsednik GZS za malo gospodarstvo in digitalizacijo. Ta je kot cilj strateškega sveta navedel podporo procesu digitalizacije članov in poslovnega okolja nasploh in s tem dvigovanje produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva ter blaginje Slovenije.

Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti je članom UO GZS predstavil poudarke iz Letnega poročila GZS 2021. Med ključnimi dosežki je med drugim izpostavil aktivnosti za izredno pomoč gospodarstvu ob enormni rasti cen energentov v drugi polovici leta 2021, pri čemer so bile prve rešitve sprejete v začetku 2022; izdelavo analize investicijskih namer gospodarstva – investicijsko platformo; blaženje posledic uveljavitve novele Zakona o minimalni plači; pa tudi podaljšanje že veljavnih protikoronskih ukrepov, kot so nadomestilo za čakanje na delo, skrajšan delovni čas in nadomestilo za čas karantene in višje sile. Poudaril je tudi korake v smeri digitalizacije in zelenega prehoda ter prizadevanja GZS za vzpostavitev socialnega dialoga v okviru ESS in kadrovske platforme.

Upravni odbor GZS je predlog Letnega poročila GZS 2021 sprejel in ga posredoval Skupščini GZS v potrditev.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.