Mediji

Arhiv: Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje o plačnem modelu

Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje je na svoji seji razpravljal o socialnem dialogu in modernizaciji plačnega modela. Seje se je zaradi aktualnosti problematike udeležila tudi državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič.

Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS in koordinator Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje, je uvodoma povedal, da je bilo v koronskem letu 2021 sklenjenih 5 novih kolektivnih pogodb in 7 aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti. V letošnjem letu je bilo podpisanih že 5 aneksov. Omenil je, da socialni dialog na bipartitni ravni med delodajalci in sindikati vseskozi poteka in izrazil željo, da bi podobno potekal tudi v okviru Ekonomsko socialnega sveta.

Člani strateškega sveta so razpravljali o problematiki minimalne plače in najnižjih osnovnih plač po KP dejavnosti. Opredelili so se za stališče, da bi bila modernizacija plačnega modela v smeri vnosa dodatkov v najnižje osnovne plače prava smer reševanja te problematike. Koncept Zakona o minimalni plači, ki bi posegal v kolektivno dogovarjanje, pomeni nedopusten poseg v pristojnosti socialnih partnerjev. Državna sekretarka je takšno stališče podprla.

V nadaljevanju je tekla razprava glede aktualizacije zneskov iz Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom. Državna sekretarka je pojasnila, da ministrstvo spremembo podpira, če bo podano taka podpora na Ekonomsko socialnem svetu.

Strateški svet je predstavnico ministrstva opozoril tudi na aktualno problematiko zaposlovanja tujcev ter ovir pri zaposlovanju, zlasti ukrajinskih državljanov. Predlagal je transparentno in enotno evidenco stanja izdaje dovoljenj in zaposlovanja tujcev. Državna sekretarka je pojasnila, da imajo na tem področju natanko določene pristojnosti, ki si jih delijo z drugimi ministrstvi. Je pa soglašala s potrebo po transparentnem spremljanju stanja vseh pristojnih inštitucij, tako ministrstev za notranje zadeve, javno upravo in delo kot zavoda za zaposlovanje.

Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje je posvetovalni organ Upravnega odbora GZS za področje bipartitnega socialnega dialoga, sestavljen iz vodij pogajalskih skupin za kolektivne pogodbe dejavnosti, ki spremlja dogajanje na področju procesa kolektivnega dogovarjanja.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.