Mediji

Arhiv: Gospodarstvo in znanost lahko veliko prispevata k razvoju Slovenije

Univerza v Ljubljani in Gospodarska zbornica Slovenije nameravata združiti moči na področju sodelovanja med gospodarstvom in izobraževalnimi ustanovami, zato sta vodstvi obeh organizacij pristopili k pripravi akcijskega načrta, sta se na današnjem srečanju na GZS dogovorila rektor Univerze v Ljubljani dr. Gregor Majdič in generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti.

»Osnovno poslanstvo univerze je izobraževanje mladih, s široko razgledanostjo, sposobnostjo kritičnega razmišljanja, velikim smislom za inovativnost ter sposobnostjo odzivanja na sodobne izzive v družbi in gospodarstvu,« je uvodoma poudaril dr. Majdič in izpostavil, da si na univerzi želijo več neposrednih stikov in skupnih projektov z gospodarstvom. Med drugim je naštel sodelovanje v pilotnih oziroma demonstracijskih centrih, obuditi želijo programe za mlade raziskovalce v gospodarstvu in okrepiti sistem donacij, preko katerih bi sofinancirali projekte v okviru svojih skladov, kot sta razvojni in inovacijski sklad.

»Na GZS si že dalj časa prizadevamo, da bi vsi deležniki, torej vlada, gospodarstvo, univerze, nevladne organizacije, sindikati in tako dalje dosegli konsenz o tem, kakšno državo si želimo in kako zastaviti razvoj,« je dejal Cantarutti in spomnil, da je GZS prav v ta namen vzpostavila platformo Horizonti prihodnosti, ki je nekakšna razvojna strategija Slovenije, preko katere lahko javnost spremlja napredek po posameznih področjih.

Izvršna direktorica za industrijsko politiko pri GZS Vesna Nahtigal je spomnila, da so GZS, Rektorska konferenca in Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov že leta 2020 podpisali Razvojno zavezništvo, v katerem so vladi predlagali konkretne ukrepe in rešitve za vzdržen razvoj Slovenije, med drugim povečanje sredstev za raziskave in razvoj, uveljavljanje davčnih olajšav za inovacije, oprostitev plačila DDV za nakup raziskovalne opreme ter ustanovitev Agencije za tehnološki razvoj, kar naj bi se v kratkem tudi uresničilo.

Na srečanju vodstev ljubljanske univerze in GZS so sodelovali še prorektorica za prenos znanja, dr. Maja Klun, vodja Pisarne za prenos znanja Urša Jerše ter njena sodelavka mag. Simona Rataj in vodja kabineta rektorja Kristina Plavšak Krajnc. S strani GZS sta se srečanja udeležila že vodja Službe za razvoj kadrov in izobraževanje Andreja Sever in vodja službe strateškega razvoja Žiga Lampe.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.