Mediji

Arhiv: Nadaljnji razvoj inovacijskega ekosistema v središču razprave novega Strateškega sveta GZS za raziskave, razvoj in inovacije (SSRRI)

Člani novoustanovljenega strateškega sveta GZS so z v. d. direktorico Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) razpravljali o novostih in načrtih nadaljnjega razvoja RRI ekosistema. Člani SSRRI pričakujejo, da ARIS prevzame vlogo vsebinskega in finančnega koordinatorja inovacijske dejavnosti, kot to velja za znanstvenoraziskovalno področje. Gre za veliko spremembo, ki predvideva bistveno več medresorskega usklajevanja. Kot prvi korak je treba opredeliti višino celotnih vlaganj v inovacijsko dejavnost, vzpostaviti organizacijsko strukturo ARIS ter v nadaljevanju oblikovati akcijske načrte, ki so določeni v trenutnih strateških dokumentih.

Potem ko je Upravni odbor GZS na svoji seji 30. maja 2023 ustanovil Strateški svet GZS za raziskave, razvoj in inovacije (SSRRI), je danes potekala ustanovna seja sveta, na katerem so sprejeli poslovnik, se seznanili s predvidenimi vsebinami dela ter razpravljali o načinu dela sveta. SSRRI je posvetovalno telo za področje razvojne in inovacijske dejavnosti, usmerjeno v krepitev RRI dejavnosti ter dvig produktivnosti, konkurenčnosti in visoke dodane vrednosti slovenskega gospodarstva ter posledično v povečevanje blaginje Slovenije. Predstavniki sveta so gospodarstveniki, ki bodo s svojim delovanjem zastopali ključne interese podjetij.

Za predsednika SSRRI je bil potrjen Peter Cvahte, direktor strateškega razvoja v Impolu.

GZS si želi imeti na področjih, kot so raziskave, razvoj, inovacije in internacionalizacija proaktivno vlogo, je povedala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Strateški dogovor med gospodarstvom, znanostjo in politiko o razvoju blaginje RS razume kot dober temelj, saj so v njem opredeljeni konkretni cilji in naloge. Da pa bodo cilji uresničljivi, je pomemben SSRRI, ki bo usmerjevalno telo na področju RRI. Strateški sveti so po njenem prepričanju zelo pomembni, saj so sestavljeni iz strokovnjakov, ki lahko posamezne tematike osvetlijo in preučijo iz različnih zornih kotov, kar vodi do zaključkov, ki jih zatem lahko zagovarjamo na ARIS oz. ministrstvu. Ključni namen zavezništva je, da »pride več sredstev do gospodarstva,« je še dodala.

Dr. Špela Stres, v. d. direktorja novoustanovljene Javne agencije za znanstvenoraziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARIS), je spregovorila o preoblikovanem RRI ekosistemu. Verjame v kakovostno in transparentno izvajanje aktivnosti, optimizacijo instrumentov, spremljanje učinkov z večjo skrbnostjo ter vključevanje vseh akterjev v čim večji meri. Izpostavila je tudi pomen povezovanja z gospodarstvom. 

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.