Mediji

Arhiv: Na Koroškem si želijo podaljšanja državnega načrta zaščite in reševanja

»Pozdravljamo hitre in, v prvi fazi ustrezne uvedene ukrepe vlade in tudi načrtovane ukrepe, ter apeliramo na vlado, da se te učinkovito pripravi in tudi izvede,« je eden od sklepov seje upravnega odbora GZS - Koroške gospodarske zbornice, na kateri so gostili tudi župane občin, predvsem iz Mislinjske in Dravske doline. Ti so izpostavili nujnost takojšnjega čiščenja vodotokov, velike nevarnosti plazov, hudournikov, gozdnih cest in dostopnost, ki je na marsikaterem koncu regije še vedno otežena.

Župani so se še zavzeli, da se Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah ne zapre, saj ima ključno vlogo pri hitrejši sanaciji regije. Vsi prisotni so pobudo odločno podprli in izpostavili nujnost trajanja tega ukrepa, kolikor dolgo je le mogoče.

Direktorica GZS - Koroške gospodarske zbornice Katja Pokeržnik je prisotne seznanila s kritičnimi podatki, da je Koroška ena izmed regij, ki je razvojno že tako pri repu in poplave so jo potisnile še nižje. Izpostavila je tudi dejstvo, da so edina regija, ki še vedno nima niti kilometra hitre ceste, število prebivalstva v primerjavi z letom 2008 pa se je znižalo za 3.000. Zato tudi eden od sklepov seje pravi, da mora dinamika izgradnje 3. razvojne osi, kljub situaciji v Sloveniji in regiji v zvezi s poplavami, ostati nespremenjena oziroma se mora pospešiti.

Generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal je prisotne seznanila z aktualnimi ukrepi za gospodarstvo. GZS si prizadeva, da bi bilo za zaposlene, ki pomagajo pri čiščenju, priznano 100 % povračilo s strani države. Pomembni ukrepi so tudi zadostna višina pomoči za podjetja, moratoriji na kredite in ustrezna posojila za čim prejšnji zagon proizvodnje.

Predstavniki podjetij so poročali o stanju v njihovih podjetjih, opisali škodo, ki so jo povzročile poplave, izpostavili veliko zaskrbljenost za izgubo in zmanjšanje naročil in ustavitve dela. Hkrati so pohvalili veliko pomoč s strani gasilcev, vojske, lokalnih skupnosti, občin, zaposlenih pri hitrem čiščenju in pomoči kot tudi pozdravili hitre ukrepe države.

Na seji so sklenili še, da ustanovijo delovno skupino za pripravo predlogov za posebne spodbude za razvoj koroške regije. V skupino so povabljeni: dva predstavnika koroških občin, dva predstavnika gospodarstva in trije koroški poslanci, ki skupaj s podporo tako ostalih lokalnih skupnosti kot strokovnjakov, gospodarstva pripravijo podlage in dodatne predloge za učinkovite ukrepe.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.