Mediji

Arhiv: Zaključuje se 34. posvet Poslovanje z nepremičninami

Danes se v Portorožu zaključuje že 34. posvet Poslovanje z nepremičninami v organizaciji GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, na katerem več kot 350 udeležencev razpravlja o najbolj aktualnih temah v dejavnosti. 

Na plenarnem delu posveta, ki se je odvijal včeraj, je največ pozornosti požela razprava o aktivaciji praznih stanovanj in čiščenju stanovanjskega trga nestanovanjske rabe. Udeleženci so ugotovili, da bi bilo za državo bistveno bolj racionalno, če bi pred vlaganji v gradnjo novih stanovanj izkoristila obstoječe potenciale, kar je nenazadnje smiselno tudi z vidika zagotavljanje trajnostne uporabe prostora. Na drugem omizju je razprava potekala o zelenem prehodu v večstanovanjskih stavbah. Na popoldanskem omizju pa so strokovnjaki pretresli posledice nedavnih poplav in plazov na nepremičninski sektor in analizirali predvidene ukrepe države pa tudi predlagali nekatere dodatne.

Množična udeležba kaže, da je organizatorjem ponovno uspelo pripraviti kakovosten in zelo aktualen program, pri čemer velja izpostaviti predvsem aktivno vlogo predstavnikov resornih ministrstev, torej ministrstev za solidarno prihodnost, finance ter za okolje, podnebje in energijo.

Udeleženci so vsebino razprav pohvalili, zadovoljni pa so bili tudi predstavniki ministrstev, saj so od predstavnikov stroke pridobili kar nekaj koristnih priporočil za urejanje problematike na stanovanjskem področju pa tudi za spodbujanje zelenega prehoda v večstanovanjskih stavbah in odpravo posledic letošnjih naravnih katastrof.

Danes pa udeleženci posveta nadaljujejo z delom v okviru treh sekcij, in sicer:

-          Sekcije za upravljanje nepremičnin,

-          Sekcije za promet z nepremičninami in

-          Stanovanjske sekcije.

Udeleženci posameznih sekcij bodo v tem delu podrobneje spregovorili o nekaterih specifičnih vprašanjih, ki zadevajo posamezno panogo. Posebej zanimiva je bila razprava o predvidenih spremembah Zakona o nepremičninskem posredovanju, v okviru katere so se udeleženci tudi podrobneje seznanili z odločitvijo Ustavnega sodišča RS, glede ustavnosti nekaterih členov zakona, ki ji bila včeraj objavljena. Na stanovanjski sekciji pa so udeleženci s predstavniki Ministrstva za solidarno prihodnost spregovorili o pričakovanih spremembah Stanovanjskega zakona.

Tudi letos bomo organizatorji posveta pristojnim ministrom posredovali zaključke posveta s posameznih obravnavanih področij in od njih skušali pridobiti ustrezne odzive. Zaključke posveta bomo s soorganizatorji predstavnikom resornih ministrstev in politike ter drugim deležnikom predvidoma predstavili na dogodku Portorož po Portorožu, ki bo izveden v sredo 29. novembra v obliki videokonference.

Hkrati se že oziramo v leto 2024, ko bomo izpeljali že 35. posvet.

 

Več informacij: Boštjan Udovič, direktor GZS - ZPN

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.