Mediji

Arhiv: Ustanovljena Strateška skupina predstavnikov podjetij v tuji lasti pri GZS

Ustanovljena Strateška skupina predstavnikov podjetij v tuji lasti pri GZS

 

Ljubljana, 6. julija 2015 – Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) je bila danes ustanovljena Strateška skupina predstavnikov podjetij v tuji lasti, čigar poslanstvo bo prenos dobrih praks iz tujine na področju poslovnega okolja in poslovanja podjetij. Za predsednika strateške skupine je bil izvoljen Vojmir Urlep.

 

Generalni direktor GZS, Samo Hribar Milič, je poudaril, da so podjetja v tuji ali mešani lasti, ki delujejo v Sloveniji, postala izjemno pomemben del slovenskega gospodarstva. Zaposlujejo že 92.000 ljudi, kar je petina vseh zaposlenih v gospodarskih družbah oziroma 12 odstotkov vseh delovno aktivnih. Tako raznolika strateška skupina nedvomno lahko s svojimi izkušnjami in prenosi dobrih praks pripomore k boljšemu poslovnemu okolju v Sloveniji, večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in s tem tudi k višjemu življenjskemu standardu. Obenem pa lahko skupaj s podjetji v slovenski lasti predstavlja močnega strokovnega sogovornika slovenski vladi pri kreiranju ukrepov za uspešno vključevanje podjetij na mednarodne trge, je še dodal. Prav podjetja v tuji lasti so zelo izvozno usmerjena. Skoraj polovico prodaje ustvarijo v tujini. Dodana vrednost v teh družbah raste. Lani je porasla za 6,2 %, kar je nekoliko manj kot pri družbah v domači lasti (6,7 %). Vendar je še vedno na zaposlenega za 6.000 evrov višja. Znaša 45 tisoč evrov. Čisti dobiček se je lani povečal za več kot desetino, podobno kot pri družbah z domačim kapitalom. Izrazil je željo, da celotno gospodarstvo tudi ob pomoči strateške skupine predstavnikov podjetij v tuji lasti zadiha še bolj družno in da ob posluhu vlade skupaj izkoristimo čas konjunkture za močnejši razvojni zagon Slovenije.

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je pozdravil željo predstavnikov podjetij v tuji lasti, da delijo svoje izkušnje, znanje ter primere dobrih poslovnih praks. Sicer smo že v lanskem letu dosegli rahlo gospodarsko rast, napovedi so pozitivne tudi za letošnje in naslednje leto, vendar nas to ne sme uspavati. Statistični podatki kažejo, da Slovenija zaostaja pri tujih neposrednih naložbah in je bilo privabljanje tujih investitorjev v preteklosti počasno in previdno. Nujno je oblikovati bolj privlačno in odprto poslovno okolje, tudi za tuje investitorje. Ena ključnih ciljev vlade je postaviti Slovenijo na zemljevid atraktivnih lokacij za tuje naložbe. Privabljanje več kakovostnih tujih naložb, zlasti na področjih z visoko dodano vrednostjo, prinaša novo znanje in zamisli, svež kapital, dostop do drugih trgov ter več domačih delovnih mest. Hkrati tuje naložbe povečujejo konkurenčnost, tako na mednarodnem trgu kot na domačem. Slovenija naj bi se po njegovih besedah pozicionirala kot center za raziskave in razvoj, logistični center ter center zelenega gospodarstva. V določenih panogah hoče postati referenčna država.

 

V razpravi so udeleženci poudarili, da mora Slovenija jasno oblikovati in promovirati svoje prednosti v regiji. Opozorili so na neprijazno poslovno okolje in pri tem izpostavili zapleten davčni sistem in visoko obdavčitev dela, kar jim otežuje zaposlovanje, tudi strokovnjakov iz tujine. V Sloveniji pogrešajo nekatere kadre, med drugim industrijske inženirje. Kritični so bili do previsoke obremenitve energetsko intenzivnih industrij z okoljskimi in energetskimi dajatvami ter se dotaknili tudi dolgotrajnih postopkov pred sodišči. Širša javnost, pa tudi mediji, pogosto niso naklonjeni tujim investitorjem. Vodstva podjetij v tuji lasti, pa tudi politika, bi se zato morali zavzeti, da informirajo javnosti o prednostih, ki jih tuje naložbe prinašajo – nova znanja, trge, produkte. Dodali so, da so bila podjetja, ki so bila privatizirana, pred privatizacijo pogosto slabo upravljana in je zato jasno, da jih je treba najprej optimirati, povečati učinkovitost …, delovna mesta pa se kreirajo na srednji in daljši rok.

 

Na ustanovni seji je bil za predsednika strateške skupine s štiriletnim mandatom izvoljen Vojmir Urlep (Lek). Člani izvršilnega odbora pa so Wolfram Walter Rabst Von Ohain (BSH Hišni aparati), Aleksander Zalaznik (Danfoss Trata), Bahaa Abdulah (Iskraemeco), Iztok Klančnik (HP Slovenija), Branko Rožič (Količevo karton), Janez Bojc (Žito), Edvin Sever (Mahle Letrika), Hubert Culik (Helios), Denis Mancevič (SIJ), Denes Szabo (Ernst&Young) ter Peter Jakšič (Johnson Controls).

 

Urlep se je po izvolitvi zahvalil za izraženo zaupanje. Med prioritetami skupine, ki jih vidi, je navedel oblikovanje kakovostnih predlogov vladi in deležnikom za oblikovanje bolj konkurenčnega poslovnega okolja, bolj privlačnega tudi za tuj kapital, ter izmenjavo dobrih poslovnih praks.

 

***

 

Cilji strateške skupine bodo zlasti zagotavljanje učinkovitega vpliva na oblikovanje bolj konkurenčnega in transparentnega poslovnega okolja; povečanje zanimanja tujih investitorjev za vlaganje in ustanavljanje podjetij v Sloveniji in s tem krepitev privlačnosti blagovne znamke Slovenije v tujini; prispevek k razvoju proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo; odpiranje dolgoročnih kakovostnih delovnih mest, ki bodo še posebej privlačna za mlade generacije in s tem prispevek h krepitvi na znanju temelječe družbe in socialne države ter preseganje nezaupanje do tujega lastništva slovenskih podjetij. Strateška skupina je odprta in se ji lahko pridružijo tudi predstavniki drugih podjetij v tuji lasti. 

 

 

 

Dodatne informacije: Tajda Pelicon, 01 5898 136

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.