Novice


Arhiv: Zgodovinski dogovor med gospodarstvom, znanostjo in politiko o razvoju blaginje Slovenije

»Namen zavezništva je povečati odpornost Slovenije na razne krize, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, od zdravstvene do energetske, je v uvodu današnjega zgodovinskega podpisa dogovora med gospodarstvom, znanostjo in politiko o razvoju blaginje Slovenije poudarila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Poleg GZS so podpisnice še Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS), Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) in Vlada Republike Slovenije. Dogovor daje glede na konkretne zaveze dobro osnovo za doseganje višje kakovosti življenja državljank in državljanov, okoljske vzdržnosti ter visoke dodane vrednosti.

Arhiv: Energetska kriza: Poiščite rešitev tudi za velika podjetja

»Pozdravljam odločitev vlade, ki je končno uslišala našo prošnjo in je podaljšala zamejitev cen energentov za mala in srednje velika podjetja ter male poslovne odjemalce do konca leta, čeprav sem si nadejal, da bo najvišja cena določena nižje kot doslej, saj so tudi trenutne cene na trgu nižje,« je podaljšanje uredbe komentiral predsednik GZS Tibor Šimonka. Dodal je, da je trenutno cena za električno energijo na trgu okoli 120 € na MW/h, medtem ko je regulirana enotna tarifna postavka 195 € na MW/h, kar je precejšnja razlika. »Nesprejemljivo je, da slovenska podjetja plačujejo bistveno višjo ceno za energente kot njihovi konkurenti v tujini. S tem so povsem nekonkurenčna,« je še dodal.

Arhiv: Družba FIDAK d.o.o. praznuje že 25. let uspešnega dela

Iskreno čestitamo za uspešno delo in z najboljšimi željami za naprej!

Arhiv: Javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2022

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije (MDDSZ) je objavilo Javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2022. Prejemniku letne nagrade se bo podelila listina, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE«

Arhiv: Vabilo na posvet o problematiki odpiranja TRR v Sloveniji za pravne in fizične osebe iz EU

V imenu Gospodarske zbornice Slovenije, Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica in Primorske gospodarske zbornice vljudno vabimo k udeležbi na posvetu o problematiki odpiranja TRR v Sloveniji za pravne in fizične osebe iz EU, ki bo potekal v sredo, 19. 4. 2023 na GZS (Dimičeva 13, 1504 Ljubljana), v dvorani B, in sicer med 10:00 in 12:00.

Arhiv: ZZZS: Povabilo k intenzivnejšemu vključevanju delodajalcev in njihovih pooblaščenih izvajalcev specialistov medicine dela, prometa in športa v določene daljše začasne zadržanosti z dela

ZZZS v zadnjih letih beleži velik porast začasne zadržanosti z dela (zdravstvenega absentizma) in posledično izdatkov za nadomestila plače. V dogovoru z Ministrstvom za zdravje želijo v mesecih od aprila do junija 2023 okrepiti hitrejše vračanje zavarovancev na delo tudi z vključevanjem pooblaščenih specialistov medicine dela. Po priporočilih stroke se bodo osredotočili na zavarovance, kjer je smiselno, da poda pooblaščeni specialist MDPŠ svoje mnenje, zlasti z vidika možnih začasnih prilagoditev delovnega mesta ali začasne premestitve na drugo delovno mesto s ciljem hitrejšega vračanja na delo in s tem ohranjanja delazmožnosti. Delodajalci naj v konkretnih postopkih zavarovance napotijo na predlagani pregled.

Arhiv: Ukrep financiranja za podjetja z negativnimi posledicami pri poslovanju zaradi situacije v Ukrajini

Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. (SID banka) je napovedala nov ukrep, namenjen podjetjem vseh velikosti, katerih slabša uspešnost je posledica agresije Rusije proti Ukrajini. Omogočil bo dostop do finančnih sredstev pod ugodnimi pogoji za naložbe na področju Republike Slovenije. Kreditne vloge bo SID banka preko portala vlog sprejemala od 13. aprila 2023 dalje

Arhiv: Da digitalizaciji, ne predlaganim spremembam ZZZS

»Na Gospodarski zbornici Slovenije imamo številne pomisleke glede predloga Zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V mnogočem je neuravnotežen ter prinaša več vprašanj kot odgovorov,« je bil kritičen izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček po seji Ekonomsko-socialnega sveta 4. aprila, na kateri so sicer obravnavali tudi predlog zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu. Slednji je za GZS načeloma sprejemljiv, saj uvaja nujno potrebno digitalizacijo v zdravstvu, kar bo prispevalo k večji transparentnosti in učinkovitosti delovanja zdravstvenega sistema.

Arhiv: Na strateškem svetu GZS za več sodelovanja z ministrstvom za digitalno preobrazbo

Nujno je, da Ministrstvo za digitalno preobrazbo bolj upošteva Gospodarsko zbornico Slovenije pri pripravi ključnih strateških dokumentov in odločitev s področja digitalizacije, je sklep seje Gospodarskega strateškega sveta za digitalizacijo (GSSD), ki kot cilj do leta 2030 izpostavlja napredovanje Slovenije na 5. mesto na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI).

Arhiv: ATA zvezki za Rusijo, Ukrajino, Belorusijo

Zaradi trenutnih razmer izdaja ATA zvezkov za te države ni možna.

Arhivi