Novice


Arhiv: Majska ponudba Član Članu

Spoštovani, v nadaljevanju vam posredujemo majsko ponudbo Član Članu.

Arhiv: Primorska gospodarska zbornica vabi na hibridno poslovno srečanje s predstavniki Kanade

EU ima s Kanado podpisan sporazum o prosti trgovini, ki našim podjetjem omogoča nastop na kanadskem trgu pod enakimi pogoji kot domačim podjetjem. Spoznajte posebnosti kanadskega trga in ugodnosti, ki so na voljo slovenskim podjetjem. V ponedeljek, 16. maja ob 15. uri. Zoom povezavo bodo vsa prijavljena podjetja in posamezniki prejeli v ponedeljek. Dogodek je brezplačen za vse udeležence.

Digitalizacija ATA zvezka

Za začasni izvoz blaga oddajte vlogo na eatazvezki.gzs.si in ATA zvezek dobite po pošti.

Arhiv: MDDSZ je objavilo Javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2021

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije (MDDSZ) je objavilo Javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2021. Prejemniku letne nagrade se bo podelila listina, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE«. Podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov naj bi predstavljala dodatno vzpodbudo za vzpostavljanje ravnovesja med tehnološkim razvojem in družbeno odgovornim zaposlovanjem najbolj ranljivih skupin, predvsem invalidov - rok za prijavo je najkasneje do 1. julija 2022.

Arhiv: Posledice bodo dolgoročne

Kombinacija posledic, ki jih je v dobavnih verigah pustil covid-19 in zdaj vojna v Ukrajini, že ima pomemben vpliv na gospodarstvo, pričakovati pa je, da bodo posledice dolgoročne. Gospodarska zbornica Slovenije je v strateškem načrtu razvojnega preboja Horizonti prihodnosti za enega od ciljev postavila nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki med drugim predpostavlja učinkovito izkoriščanje in odgovorno ravnanje z vsemi razpoložljivimi viri in surovinami, ponovno izrabo odpadkov in sekundarnih surovin ter razvoj novih tehnologij in optimizacijo obstoječih procesov. Članek je objavljen v aprilski številki revije Glas gospodarstva.

Kdaj in koliko se bo podražila hrana, (še) ni mogoče napovedati

Rast cen ključnih surovin in energentov je razlog za zvišanje prodajnih cen hrane, ki bodo sledile. Ukrajina in Rusija sta na svetovnih trgih izjemno pomembni pridelovalki hrane. Velika nihanja na obeh trgih bi lahko imela posledice tudi na preskrbne verige posameznih držav, posredno pa tudi na trg v Sloveniji, menijo na Ministrstvu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Med ukrepi v okviru strateškega dokumenta Horizonti prihodnosti je navedena tudi Distribucijska mreža lokalno pridelane hrane.

Z 29 ukrepi za reindustrializacjio do razvojnega preboja Slovenije

Reindustralizacija je vodilni evropski gospodarski trend in zato ključna za prihodnji razvoj. Obsega zapolnjevanje kadrovske vrzeli, odločitve za strateške veje slovenske industrije in ustrezno decentralizacijo po regijah. »Na področju reindustrializacije smo v Horizontih prihodnosti nanizali 29 različnih ukrepov, s katerimi, to sem prepričan, lahko Slovenija do leta 2030 doseže razvojni preboj, ki nas bo uvrstil med najuspešnejša evropska gospodarstva. Dejstvo je, da brez uspešnega in mednarodno konkurenčnega gospodarstva ne moremo dosegati vzdržne gospodarske rasti, razvoja in posledično krepitve blaginje državljank in državljanov,« pravi izvršna direktorica Vesna Nahtigal, ki pričakuje, da bo novo oblikovana koalicija predlagane ukrepe uvrstile v koalicijsko pogodbo.

Arhiv: Dan meroslovja 2022 s krovno temo »Meroslovje v digitalni dobi«

Krovna tema dogodka, ki ga organizira SiMER - sekcija proizvajalcev, uporabnikov in distributerjev merilne opreme skupaj z Uradom RS za meroslovje, je »Meroslovje v digitalni dobi«.

Vodstvo GZS v pismu dr. Golobu o pripravljenosti na tvorno in strokovno sodelovanje pri naslavljanju izzivov

Vodstvo GZS je v petek na verjetnega bodočega mandatarja naslovilo pismo, v katerem je izrazilo pripravljenost za tvorno in strokovno sodelovanje pri naslavljanju osrednjih izzivov gospodarstva. V pismu je izpostavilo ključne vsebine, za katere pričakuje, da jih bo nova koalicija takoj naslovila.

Strategija za prihodnost: razprava o energetsko-podnebnem prehodu Slovenije

Gospodarstvo je eden ključnih deležnikov energetsko-podnebnega prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, zato naj se kot partner aktivno vključi v pripravo nacionalnih energetskih strategij Slovenije, se je strinjalo več kot 120 udeležencev prve v nizu širokih javnih razprav, ki je v organizaciji Strateškega sveta za energetski prehod pri GZS potekala danes. Na dogodku so z različnih zornih kotov osvetlili problematiko in soočili ključne deležnike energetsko-podnebnega prehoda iz industrije, energetike in civilne družbe, s poudarkom na generaciji mladih.

Arhivi