Novice


Licenca za mednarodne prevoze blaga tudi za vozila nad 2,5 t

Prevoznike, ki opravljajo mednarodne prevoze blaga, obveščamo, da 21. februarja 2022 stopi v veljavo Uredba 2020 1055, po kateri bodo za mednarodni prevoz blaga licenco Skupnosti potrebovala tudi vozila, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 tone.

ZZZS: Ponovna uveljavitev pravice do kratkotrajne odsotnosti

Z 31. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je bil dne 4.2.2021 objavljen v Uradnem listu RS št. 15/21, se za obdobje od 5.2.2021 do 31.12.2021 ponovno uvaja pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni na enak način kot je bilo to urejeno v 20. členu Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradnem listu RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) za obdobje od 24.10.2020 do 31.12.2020. Za obdobje med 1.1.2021 in 4.2.2021 kratkotrajne odsotnosti ni možno uveljaviti.

Oprostitev ali delna oprostitev plačila najemnin

Minister za javno upravo je skladno s 94. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) izdal Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 94. členu ZIUOPDVE. Skladno s pravilnikom lahko upravičenci vlogo oddajo do 30. aprila 2021.

GZS: Sprejeti #PKP8 prinaša manj, kot bi moral

#PKP8 prinaša nujne ukrepe, a je gospodarstvo s sprejetim besedilom zakona le delno zadovoljno, saj so podjetja od #PKP8 pričakovala več. Na GZS pričakujemo, da bodo izpuščena področja bolje naslovljena v napovedanem #PKP9. #PKP8 je sicer začel veljati v petek, 5. februarja.

Arhiv: Poslovanje z Veliko Britanijo

Nova pravila poslovanja z Združenim kraljestvom.

Sprejet #PKP8 - pregled ključnih ukrepov

Državni zbor RS je seji 3. 2. 2021 sprejel Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (PKP8), ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena za dvig minimalne plače s strani države. Predloga zakona še ni obravnaval Državni svet in še ne velja.

Informacija o aktivnostih v okviru Projekta LAS: Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela_novica 3

V okviru projekta smo pripravili štiri promocijske filme o naslednjih deficitarnih poklicih, za katere beležimo veliko povpraševanje med delodajalci na Goriškem: GASTRONOM - HOTELIR (kuhar), AVTOKAROSERIST (avtoklepar, avtoličar), ELEKTRIKAR in INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ.

Informacija o aktivnostih v okviru Projekta LAS: Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela_novica 2

Kljub trenutni epidemiji ocenjujemo, da se bodo potrebe po deficitarnih poklicih še vedno pojavljale, zato bi želeli mlade in brezposelne čim bolj seznaniti s potrebami in zaposlitvenimi možnostmi. V tem tednu partnerji projekta pričenjamo s promocijo filmov o naslednjih deficitarnih poklicih: GASTRONOM - HOTELIR (kuhar), AVTOKAROSERIST (avtoklepar, avtoličar), ELEKTRIKAR in INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ.

Informacija o aktivnostih v okviru Projekta LAS: Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela

V okviru projekta LAS partnerji projekta Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica , Regijska razvojna agencija Severne Primorske, Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica, Zavod RS za zaposlovanje, OE Nova Gorica, Kadrovsko društvo Severne Primorske in Video Pro d.o.o. želijo mlade in brezposelne čim bolj seznaniti s potrebami in zaposlitvenimi možnostmi.

Podpora evropskemu gospodarstvu podaljšana do konca 2021

Evropska komisija se je 28. januarja odločila podaljšati začasni okvir za državno pomoč, sprejet 19. marca 2020 za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa, in sicer do 31. decembra 2021. Prav tako se je odločila razširiti področje uporabe začasnega okvira, in sicer tako, da je povišala zgornje meje, ki so v njem določene, in omogočila, da se do konca naslednjega leta nekateri vračljivi instrumenti pretvorijo v neposredna nepovratna sredstva. Navedeno najavo smo pričakovali in je zelo pozitivna, saj državam spet omogoča več manevrskega prostora pri podpori gospodarstvu. Začasni okvir naj bi sicer prenehal veljati 30. junija 2021, razen za ukrepe dokapitalizacije, ki bi se lahko odobrili do 30. septembra 2021. Po de minimis ukrepih se meja dvigne z 800.000 na 1,8 mio EUR. Za podjetja, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela in katerih izguba prometa v upravičenem obdobju znaša vsaj 30 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, lahko država prispeva k delu fiksnih stroškov podjetij, ki jih ne krijejo njihovi prihodki, v znesku do 10 milijonov evrov na podjetje (prej 3 milijone evrov).

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.