Novice


Arhiv: Kavcija za tuja podjetja, ki opravljajo storitve v Švici

Tuja podjetja, ki v Švici opravljajo storitve oziroma dela v določenih panogah ter določenih kantonih, morajo pred začetkom opravljanja del v Švici plačati kavcijo.

Podjetje o obveznostih plačila kavcije ter podrobnostih načeloma obvesti pristojna služba, ni pa nujno, zato je obveznost podjetja, da samo uredi plačilo kavcije pred pričetkom opravljanja del.

Kavcija predstavlja garancijo, da bo tuje podjetje, ki v Švici opravlja storitve oziroma delo v primeru ugotovljenih kršitev in posledično izrečenih denarnih kazni te denarne sankcije še pred odhodom iz Švice poravnalo, v nasprotnem primeru bo kavcija zadržana. Če namreč paritetne komisije, ki v Švici opravljajo nadzor nad tujimi izvajalci storitev, ugotovijo kršenje švicarske delovnopravne zakonodaje, npr. izplačevanje dumpinških plač napotenim delavcem, prekoračitve dopustnega delovnega časa, nezadostno zavarovanje napotenih delavcev itd., se tujim podjetjem izreče denarna kazen in v hujših primerih kršitve tudi prepoved nadaljnjega opravljanja dela v Švici.

Kavcijo je mogoče poravnati v gotovini ali pa z garancijsko listino, ki jo izda bančna inštitucija po švicarski bančni zakonodaji oz. inštitucija, ki je podrejena Švicarski komisiji za nadzor finančnih trgov FINMA.

Višina kavcije se razlikuje od panoge do panoge ter od kantona do kantona. Odvisna je od vrednosti opravljenih del podjetje v Švici v koledarskem letu. Minimalni znesek kavcije znaša 5.000 CHF najvišji pa 20.000 CHF. Podjetja, katerih vrednost opravljenih del v koledarskem letu v Švici ne preseže 2.000 CHF, so plačila kavcije oproščena.

Kavcija se načeloma poravna pri centralnem uradu za kavcije, to je Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz, (http://www.zkvs.ch/):

Zentrale Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz
Grammetstrasse 16, CH-4410 Liestal
Tel: +41 61 927 64 45
Fax: +41 61 927 64 47
E-mail: kaution@zkvs.ch

Izjemoma je za polog kavcije pristojna druga služba (glej opombe v tabeli).


Informacijo je pripravilo Veleposlaništva RS v Bernu in je zgolj informativne narave.

TABELA

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.