Novice


Arhiv: Skupni nastop podjetij na trgih JV Evrope

Gospodarska zbornica Slovenije v okviru projekta Skupni nastop slovenskih in avstrijsko koroških podjetij na trgih JV Evrope (»SI-K Exportcoop SEE«) prireja informativni dan za zainteresirana slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja.

Informativni dan v Ljubljani bo v sredo, 6. marca 2013, od 11. do 13. ure v dvorani A na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana.

Program:

1. Predstavitev projekta

2. Predstavitev primera dobre prakse nastopa na tretjem trgu - Collegium Mondial Travel, Dominik S. Černjak, direktor

3. UNIDO - možnosti za pridobivanje nepovratnih sredstev za skupne razvojne projekte na Zahodnem Balkanu - mag. Janez Rogelj, sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

4. Vprašanja in pogovor z udeleženci

 Namen predstavitve:

Majhna in srednje velika podjetja (MSP), ki so se na domačem trgu uspešno uveljavila, se velikokrat izogibajo poslovanju na tujih trgih, saj se tam soočajo z različnimi ovirami:

  • pomanjkanje informacij o ciljnem trgu, kot so poznavanje potreb trga in kupcev, prodajnih poti, konkurence in izvoznih strategij, pomanjkanje stikov s poslovnimi partnerji ipd.;
  • jezikovne ovire in težave pri razumevanju zaradi različnih miselnih in kulturnih vzorcev;
  • večje tveganje zaradi tujega pravnega sistema, večje tveganje zaradi plačilne nediscipline, težje možnosti nadzora itd., nepoznavanje možnosti črpanja spodbud, financiranje izvoza, birokratske ovire, izvozne garancije;
  • nepredvideni stroški vstopa na trg in obdelave trga.

Prav zato ostane veliko možnosti, ki se ponujajo na tujih trgih, neizkoriščenih.

Da bi podjetjem olajšali vstop na tuje trge, je v okviru Operativnega programa SI-AT 2007-2013 zaživel projekt SI-K Exportcoop SEE, katerega cilj je skupni nastop podjetij z avstrijskega Koroškega in iz Slovenije na izbranih trgih držav JV Evrope. S sodelovanjem malih in srednje velikih podjetij z avstrijskega Koroškega in iz Slovenije bi povezali vire, strokovno znanje in izkušnje ter jih uporabili na novih, obetajočih trgih.

Strokovna izvajalca:

Matej Rogelj, namestnik direktorja Centra za mednarodno poslovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije, in mag. Miran Breznik iz podjetja Enterprise Support OG iz Celovca, dolgoletni svetovalec na področju izvoza in internacionalizacije.

Kotizacija:

Predstavitev je za vse udeležence brezplačna.

Prijave:

Prijave so zaključene.

 

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.