Novice


Arhiv: JVE - Ustvarjanje regionalnih partnerstev

Regionalna partnerstva za bolj uspešen vstop na trge Jugovzhodne Evrope

Bled, 12. marca 2015 – Domači in tuji govorci so na današnji mednarodni konferenci spregovorili o priložnostih in izzivih čezmejnega sodelovanja, upoštevanju medkulturnih specifik pri poslovanj ter gospodarskih in političnih pogledih na prihodnost JVE, svoje poglede in izkušnje z aktivnostmi v okviru projekta SI-K Exportcoop SEE pa so predstavile tudi nekatere kooperacijske skupine iz Slovenije in avstrijske Koroške. Dogodek je potekal v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), podjetja Enterprise Support ter Visoke strokovne šole na Koroškem.

Aleš Cantarutti, MGRT, je uvodoma dejal, da se zaključujejo priprave za operativni program naslednje finančne perspektive in potrdil, da je v okviru te perspektive med drugim predvideno sofinanciranje projektov s področja internacionalizacije. MGRT bo po njegovih besedah podpiral tiste projekte, ki bodo temeljili na povezovanju in sodelovanju podjetij za skupne nastope na tujih trgih.

Predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič, je vidi v povezovanju podjetij velike priložnosti za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ter gospodarsko rast in razvoj. Poudaril je, da se večji delež blagovne menjave Slovenije odvija z bližnjimi evropskimi trgi.

Mag. Erika Krenn-Neuwirth, predstavnica strokovne skupine Sodelovanje in povezovanje na avstrijski gospodarski zbornici je predstavila rezultate raziskave strokovne skupine in poudarila, da je sodelovanje in povezovanje oz. oblikovanje poslovnih mrež bistvenega pomena za mala in srednje velika podjetja (MSP). 57 % avstrijskega gospodarstva predstavljajo samostojni podjetniki, od tega 60 % obrtnikov. Glavne koristi partnerstev vidi v dodatnih naročilih oz. povečanih prihodkih, višji dodani vrednosti podjetij ter izmenjavi izkušenj.

V nadaljevanju je bil predstavljen projekt SI-K Exportcoop SEE. Tako je Bojana Jančič iz GZS povedala, da je bil cilj projekta, katerega vodilni partner je bila ravno GZS, vzpodbuditi podjetja k internacionalizaciji in povezovanju, identificirati tržne potenciale na ciljnih trgih, vzpostaviti nove kontakte ter razvijati inovativne in trajne trilateralne oblike sodelovanja. Projekt se je usmeril v vzpostavitev skupnega nastopa avstrijsko koroških in slovenskih MSPjev na izbranih trgih držav JVE. Jančičeva je bila zadovoljna z rezultati, saj je v okviru projekta sodelovalo prek 200 podjetij, izvedenih je bilo 8 sklopov delavnic. 7 kooperacijskih skupin aktivno deluje. Mag. Miran Breznik, Enterprise – Support, je prikazal posamezne korake dela projektne skupine, od iskanja potencialnih partnerjev preko izdelave strategij vstopa na trg do vzpostavljanja poslovnih kontaktov na trgih JVE.


Mag. Christina Staubmann, Visoka strokovna šola za Koroško, je izpostavila področja, na katerih morajo MSP, ki želijo biti mednarodno uspešna, delovati. Tako je poudarila nujnost znanja in izkušenj, vezanih na poznavanje tržišča in proces internacionalizacije, predanost in zavzetost, konkurenčno prednost, ki temelji na edinstvenih sposobnostih in virih (pogosto nematerialnih) ter formalne in neformalne odnose in mreže. Partnerstva predstavljajo odlično priložnost za dosego mednarodnega uspeha, priznala pa je, da vsa niso uspešna. Sodelovanje pomeni vedno izziv, ne glede na odličnost zamisli v ozadju. Pri tem je opozorila na morebitne težave z jezikom in komunikacijo, ko gre za čezmejno sodelovanje ter na to, da vodilni zaposleni pogosto v ospredje postavljajo pravno in tehnično podporo, zanemarjajo pa medsebojne odnose. Faktorje uspeha je razdelila na dejavnike znotraj podjetja (izkušnje in pristojnosti za sodelovanje, integracijo sodelovanja v podjetje ter zaščito osnovnih pristojnosti) ter v eksternem okolju (regijska gospodarska klima, politični in pravni okvir ter možnosti podpore). Pomembno je seveda izbrati pravega partnerja za sodelovanje, cilji ter strategije naj bodo usklajene.

Konkretne aktivnosti pri vzpostavljanju slovenskih in avstrijsko koroških kooperacijskih skupin so predstavili predstavniki vključenih podjetij. Tako so bila prikazana sodelovanja na področju turizma, sejemske dejavnosti ter tehnike in meroslovja. Gospodarstveniki so poudarili, da bi ponovno vstopili v taka partnerstva, saj prinašajo številne prednosti v razširitvi produktnega portfelja, močnejši tržni poziciji na obstoječih trgih ter skupnem nastopu na drugih trgih. Pohvalili so tudi sam projekt SI-K Exportcoop SEE, ki je omogočil stalno mreženje, dal smernice za pridobivanje dobrega partnerja, pomoč pri iskanju pravega trga ter pripravah na trg, hkrati pa omogočil prihranek časa lastnih priprav na mednarodno sodelovanje.

V nadaljevanju je Michael J. Gates, Richard Lewis Communications, UK, spregovoril o pomenu in poznavanju medkulturnih razlik pri poslovanju na mednarodnih trgih. Izpostavil je, da so raznoliki timi, v kolikor so dobro upravljani, bolj uspešni od homogenih.

Arnaldo Abruzzini, generalni sekretar Eurochambres, evropskega združenja zbornic, katerega članica je tudi GZS, je postavil aktivnosti projekta v širši kontekst evropske strategije za zahodni Balkan. Njen namen je omogočiti življenje in delovanje v okolju brez meja, povezujoč vse države članice EU z geografsko enklavo zahodnega Balkana. Pri tem je izpostavil pomen sodelovanja in partnerstev.

Jelko Kacin, zavezništvo ALDE, nekdanji predstavnik Evropskega parlamenta, je govoril o možnih smereh nadaljnjega razvoja in priložnostih regije JVE. V tem kontekstu je med drugim izpostavil, da je Črna gora najbližje EU in tudi najhitreje napreduje. Njen napredek je pomemben za politično stabilizacijo regije, hkrati pa spodbuda ostalim državam tega območja, tudi Srbiji. Ta ima velik gospodarski potencial ter posebne primerjalne prednosti tudi pri prodaji na trge Ruske federacije.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.