Novice


Arhiv: Kako narediti prve korake na tuji trg

Kako narediti prve korake na tuji trg, predvsem v Avstrijo, Nemčijo, na Balkan, so področni vodje Centra za mednarodno poslovanje pri GZS predstavili udeležencem seminarja »Kaj potrebujem za vstop na tuj trg – praktični primeri«, v ponedeljek, 17.10.2016 ob 10.00 uri v sejni sobi Mrežnega podjetniškega inkubatorja II Radlje ob Dravi, poslovna cona Dobrava. 

Izobraževalni seminar je omogočila RRA Koroška v okviru izvajanja Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018 za podjetnike iz občin Kungota, Hoče – Slivnica, Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Predstavitve, vezane na posamezne trge, smo predavatelji podali v posameznih vsebinskih sklopih, kateri so podjetjem v pomoč pri pripravi na vstop. V večini gre za priporočila glede pozicioniranja podjetja v mednarodnem prostoru in obstoječi konkurenci, priprave ustreznih ponudb in materialov, načine pristopa in predstavitve k posameznemu trgu ter opozorila glede ovir, ki jih posamezne ciljne države postavljajo v obliki različnih zakonskih predpisov.

Področni vodje smo v predstavitvah zbrali obseg uporabnih informacij, ki lahko podjetjem skrajšajo priprave za vstop na trg ter prihranijo nekatere vstopne stroške, a vendar največjo dodano vrednost lahko prinesemo podjetju šele skozi individualna srečanja. Tako se bolj seznanimo z dejavnostjo podjetja, njegovimi izzivi, cilji in usmeritvami in šele upoštevajoč zbrana dejstva pripravimo seznam ustreznih informacij in kontaktov.

Največ vprašanj je bilo v zvezi z opravljanjem storitev v Avstriji, česar se v veliki meri poslužujejo slovenska podjetja, še toliko bolj pa Koroška. 

Tovrstni seminarji oz. srečanja s podjetji so zelo dobrodošla, ne le za slušatelje, katere oborožimo s potrebnim znanjem in informacijami, temveč tudi za nas – vodje področij, saj na ta način iz »prve roke« dobimo informacije o izkušnjah, željah in izzivih podjetij pri vstopu na tuje trge, ki so v pomoč tudi drugim na tej poti.

Na ta način lahko GZS razvija svoje kompetence kot podporna organizacija in predstavnik gospodarstva. 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.