Novice


Arhiv: E-NOVIČKE št. 1

E-NOVIČKE št. 1

KRATEK OPIS PROJEKTA
Projekt je osredotočen na podporo razvoja konkurenčnih produktov in njihovo internacionalizacijo, saj mednarodne aktivnosti krepijo rast, izboljšujejo konkurenčnost in podpirajo dolgoročen obstoj MSP. Študije so pokazale, da mednarodno aktivna podjetja ustvarijo več delovnih mest in so bolj inovativna v primerjavi z lokalno aktivnimi. V zadnjem programskem obdobju je bilo sodelovanje in usklajevanje med podjetji in institucijami na čezmejnem območju izredno dinamično, zaradi tega je smiselno izkoristiti ta potencial tudi na področju internacionalizacije, ga smiselno nadgraditi in testirati.
Temeljni cilj projekta je povečati število internacionaliziranih MSP na čezmejnem območju. Večini MSP primanjkuje znanja, informacij in podpore pri procesu internacionalizacije, prav tako so zaradi svoje majhnosti, negotova in nenaklonjena tveganim oblikam poslovanja. V okviru projekta bo zato poudarek na reševanju omenjenih problemov. Nudila se bo pomoč 20 podjetjem pri njihovi internacionalizaciji na nemško govorečem ali angleško govorečem trgu, kjer bosta preko pilotnih aktivnosti 2 podjetji, ki sta tudi partnerja v projektu, razvili nov produkt in ga pilotno internacionalizirali.

Pripravila se bo strategija in akcijski načrt skupne čezmejne coaching sheme za podporo MSP pri njihovi internacionalizaciji, razvila podporna orodja in storitve za testiranje izvozne pripravljenosti, izdelani bodo izvozni načrti, organizirani različni B2B dogodki in delegacije. Inovativnost projektnega pristopa je poudarek na razvoju skupne coaching sheme, s tem bo omogočeno koriščenje skupnih kontaktov, mrež, znanj in orodij. Skupna shema bo omogočila iskanje skupnih strateških priložnosti, razvoj čezmejnih vrednostnih verig in grozdov, kar je za uspešnost internacionalizacije MSP ključnega pomena.

PROJEKTNI PARTNERJI
V projektu sodeluje 7 projektnih partnerjev iz avstrijske in slovenske strani:

• Vodilni partner: ROW Regionalmanagement Obersteiermark West d.o.o., Zeltweg, Avstrija
• Projektni partner 2: PTP Pomurski tehnološki park d.o.o. Murska Sobota, Slovenija
• Projektni partner 3: USOL, Razvoj, proizvodnja in inženiring d.o.o., Lendava, Slovenija
• Projektni partner 4: GZS Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
• Projektni partner 5: E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in celovite Ptuj, Slovenija
• Projektni partner 6: TOB – Technologie offensive Burgenland d.o.o., Eisenstadt, Avstrija
• Projektni partner 7: NET-Automation d.o.o., Zeltweg, Avstrija

Vrednost projekta: 1.229.369,20 EUR
Začetek projekta: 01.10.2016
Zaključek projekta: 30.09.2019

SPECIFIČNI CILJI PROJEKTA

• Izdelava in testiranje sistema  coachinga - Osnovni pogoj za uspešno internacionalizacijo predstavljajo prave informacije in povezave, ki omogočajo hitre in ugodne aktivnosti ter korake za doseganje ciljev na tujih trgih. V ta namen
bomo vzpostavili sistem coachinga z domačimi in tujimi strokovnjaki, ki delujejo na trgu Nemčije in Velike Britanije. Partnerji iz Slovenije in Avstrije bodo s tem sistemom lahko koristili sinergijske učinke skupnih omrežij, tržnih povezav in virov znanj.                                                                                                                              

• Razvoj podpornih orodij za MSP - Cilj je usmerjen v izboljšanje usposobljenosti MSP za internacionalizacijo, kjer bomo s prvim orodjem identificirali in preverili ustrezna podjetja za aktivnosti internacionalizacije z namenom prikaza potrebnih zmogljivosti in resursov za vstop na tuje trge. Drugo orodje je namenjeno izbranim podjetjem, da bodo lahko pripravili primeren izvozni načrt.
• Po meri prilagojena izvedba - Cilj je, ponuditi podjetjem po meri prilagojene podporne aktivnosti, ki ustrezajo njihovi stopnji razvoja in zrelosti. Ker se proces internacionalizacije razlikuje glede na proizvod/storitev, vlogo v dobavni verigi (končni proizvod/polproizvod), izkušnje podjetja, nudi partnerski konzorcij prilagodljive visoko kakovostne storitve coachinga za vse stopnje razvoja.

 

DOSEDANJE AKTIVNOSTI IN DOGODKI NA PROJEKTU:

• Kick of meeting
Vsi projektni partnerji smo se srečali na prvem projektnem sestanku 11. oktobra 2016 v Fohnsdorfu. Vodilni partner je predstavil aktivnosti projekta in načrt dela. Predstavili so se vsi projektni partnerji. Sledil je pregled finančnega razreza projekta.
• Analiza politik, ukrepov in institucij
Vsak projektni partner je za svoje območje pripravil pregled politik in ukrepov za internacionalizacijo podjetij. Pripravljena je bila tudi analiza institucij in njihova vloga pri internacionalizaciji podjetij.
• Vprašalnik
V prvem šestmesečju trajanja projekta je bil pripravljen vprašalnik za podjetja s katerim želimo izvedeti v kateri fazi internacionalizacije se nahajajo in katera znanja bi jih zanimala ter jim jih lahko ponudimo v okviru projekta.
• Spletne pod-strani

Pri vsakem projektnem partnerju so bile vzpostavljene podstrani projekta IRIC.
Vodilni partner: ROW d.o.o., Zeltweg, www.row-gmbh.at
Projektni partner 2: PTP d.o.o., Murska Sobota, www.p-tech.si
Projektni partner 3: USOL, d.o.o., Lendava, www.usol.si
Projektni partner 4: GZS Gospodarska zbornica Slovenije, www.gzs.si
Projektni partner 5: E-zavod, Ptuj, www.ezavod.si
Projektni partner 6: TOB d.o.o., Eisenstadt, www.tobgld.at
Projektni partner 7: NET-Automation d.o.o., Zeltweg, www.net-automation.at

• Logotip projekta
Oblikovan je bil logotip projekta.

• Komunikacijska strategija
Pripravljena je bila komunikacijska strategije. Ta bo služila kot pripomoček projektnim partnerjem pri doseganju komunikacijskih ciljev in izvajanju komunikacijskih aktivnosti.

Lep pozdrav,
Projektni partnerji

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.