Novice


Aktualne informacije o vstopu v Bavarsko in Baden-Württemberg

Od nedelje, 8. 11. 2020, veljajo novosti glede vstopa oseb v Nemčijo po predhodnem bivanju na območju, ki je na listi t.i. rizičnih območij Robert-Koch-inštituta.

Od 1. 11. je na omenjenem seznamu celotno območje Slovenije.

Izvajanje novega ukrepa je v pristojnosti posameznih nemških zveznih dežel.
Bavarska je sprejela novo uredbo: Einreise-Quarantäneverordnung – EQV, ki velja od 9. 11. 2020 in je dosegljiva na: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-630/
Baden-Württemberg je sprejela novo uredbo: CoronaVerordnung Einreise-Quarantäne – CoronaVO EQ, ki velja od 8. 11. 2020:
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/201106_SM_CoronaVO_EQ.pdf


Novosti nove ureditve so predvsem:
- skrajšanje karantene z dosedanjih 14 na 10 dni;
- obveznost elektronske registracije pred prihodom v Nemčijo iz t.i. rizičnega območja; obrazec je dostopen na tej povezavi: https://www.einreiseanmeldung.de/; natisnjeno ali elektronsko kopijo izpolnjenega obrazca je potrebno imeti med potjo pri sebi; obrazec bo posredovan okrajno pristojnemu upravnemu organu oz. uradu za zdravje;
- možnost skrajšanja karantene s predložitvijo negativnega rezultata testa; testiranje je mogoče šele od petega dneva po prihodu;
- predložitev negativnega testa na okužbo, ki ni starejši od 48 ur omogoča izjemo od karantene le še v določenih primerih, med drugim za nujni in neodložljiv poslovni obisk, ki ni daljši od pet dni;
- osebe, ki so napotene na delo v trajanju nad tri tedne in za katere delodajalec zagotovi spoštovanje karanteni primerljivih ukrepov za prve 10 dni po prihodu (tudi izven delovnega časa), o katerih obvesti in jih ustrezno dokumentira okrajno pristojnemu upravnemu organu, ki tudi izvaja nadzor nad njihovim spoštovanjem, so lahko izvzete iz siceršnje karantene in predložitve negativnega testa na okužbo.


Lokalno pristojni upravni organi oz. uradi za zdravje lahko naložijo tudi dodatne zahteve, npr. na deloviščih, zato bi bilo potrebno to preveriti za vsakokratno območje, kjer se bodo dela izvajala.

 

Več informacij: Vanja Bele, vanja.bele@gzs.si, 01 5898 113

Vir: Generalni konzulat RS v Münchnu

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.