Novice


Arhiv: Financiranje projektov na področju digitalnih preobrazb

 

Financiranje projektov na področju digitalnih preobrazb

Rok za oddajo prijav: 30.9.2022

 

Center za mednarodno poslovanje na GZS obvešča vse zainteresirane, da je odprt razpis za financiranje dejavnosti, ki spodbujajo demokratične in tržne vrednote v okviru digitalnih preobrazb v srednji in vzhodni Evropi, kot odgovor na naraščajoče tveganje neodgovornega ali avtoritarnega digitalnega upravljanja. Razpis koordinira in izvaja ameriški Center za mednarodno zasebno podjetništvo (CIPE) preko svoje evropske pisarne v Bratislavi na Slovaškem.

Vsi zainteresirani lahko v skladu s pogoji razpisa predložijo svoje kratke idejne in finančne koncepte najkasneje do 30. septembra letos. Vse podrobne informacije, povezane s cilji , prijavo kandidature, financiranjem, poročanjem o poteku projekta idr. se nahajajo v prilogah.

Finančna konstrukcija projekta.xlsx

Opombe za pripravo osnutka projekta.docx

Razpis.pdf

CIPE želi podpreti ustvarjanje kolektivnih ukrepov zasebnega sektorja za spodbujanje demokratične digitalne preobrazbe v srednji in vzhodni Evropi in želi z omenjenim projektom spodbuditi širitev znanja, vodenja in skupnega ukrepanja na področju demokratične digitalne transformacije ter k izgradnji zmogljivosti zasebnega sektorja za spodbujanje demokratičnih načel v digitalnem poslovanju in upravljanju.

Z nudenjem pomoči nepovratnih sredstev v višini do 15.000 USD na posamezen projekt želi CIPE podpreti razvoj vrste načel digitalnega upravljanja in tako vzpodbuditi demokratične vrednote in nuditi podporo lokalnim deležnikom za demokratično upravljanje digitalne infrastrukture in ekosistemov.

Na razpis se lahko prijavijo lokalni partnerji kot so podjetja, poslovna združenja, tehnološki parki, inkubatorji, civilna združenja idr., nepovratna finančna sredstva pa bi naj bila namenjena predvsem promociji različnih področij digitalnega upravljanja, vključno z (a ne omejeno): standardi javnega naročanja IKT, načela digitalnega upravljanja in skladnosti, boj proti digitalnemu nadzoru idr.

CIPE še posebej podpira dejavnosti, ki združujejo predstavnike zasebnega sektorja z namenom,  da skupaj ukrepajo, bodisi prek pobud za skladnost, določanja standardov ali javno-zasebnega dialoga z uradniki na občinski, regionalni ali nacionalni ravni.

Podrobnejše informacije o financiranju projektov: g. Justin Witkowski (jwitkowski@cipe.org )

O CIPE

Center za mednarodno zasebno podjetništvo (CIPE) je poslovno usmerjena nevladna organizacija, ki deluje na stičišču demokratičnega in gospodarskega razvoja s ciljem uvajanje lokalnih rešitev preko zasebnega sektorja za izzive s katerimi se soočajo nastajajoči rastoči trgi.

Poslanstvo CIPE je krepitev demokracije z zasebnim podjetništvom in tržno usmerjenimi reformami ter uresničevanje vizije sveta, kjer demokracija zagotavlja svobodo in priložnost za blaginjo vsem. CIPE, ustanovljen leta 1983 s sedežem v Washingtonu, DC, je aktiven v več kot 80 državah prek svoje partnerske mreže poslovnih združenj, gospodarskih zbornic, političnih možganskih trustov in drugih organizacij ter ima terenske pisarne in predstavništva v več kot 30 državah, vključno z Evropsko pisarno, ki ima sedež v Bratislavi na Slovaškem. Programe CIPE podpirajo Ameriška agencija za mednarodni razvoj (USAID), ameriška Nacionalna fundacija za demokracijo (NED), ameriško zunanje ministrstvo, donatorske agencije Avstralije, Združenega kraljestva, Kanade in druge državne in zasebne fundacije. CIPE deluje v sodelovanju z ameriško  Gospodarsko zbornico in je hkrati osrednji inštitut Nacionalne ustanove za demokracijo.

 

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.