Novice


GZS in MIZŠ skupaj za večjo vključitev slovenskih podjetij v CERN

Slovenija je od leta 2017 pridružena članica Evropske agencije za jedrske raziskave CERN (www.cern.ch), s čimer omogoča sodelovanje tako raziskovalnim inštitucijam, posameznikom in podjetjem. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skrbnik pogodbe s CERN, v kateri so opredeljeni višina članarine in pogoji sodelovanja. Zaradi potenciala in koristi, ki jih CERN omogoča podjetjem skozi to sodelovanje, je tudi GZS aktivno pristopila k osveščanju slovenskega gospodarstva o priložnostih za sodelovanje s CERN.

 

Da bi čim več podjetij izkoristilo to priložnost, je GZS s podpisom pogodbe o sodelovanju z MIZŠ postala osrčje sistema za sodelovanje gospodarstva z velikimi raziskovalnimi infrastrukturami.  

 

Ob podpisu pogodbe 6. septembra 2022 na GZS sta si bila generalni direktor GZS, g. Aleš Cantarutti in Minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič enotna, da nas podaljšanje pridruženega članstva v CERN postavlja pred zahtevno nalogo okrepitve sodelovanja slovenskega gospodarstva v CERN, saj je bil tu dosežen premajhen napredek.

 

Minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič:

Preboj, prenos znanja in okrepitev sodelovanja v velikih mednarodnih sistemih kot je CERN, je kompleksna naloga, ki terja potrpežljivo delo s predstavniki gospodarstva, široko informiranje o priložnostih ter individualna svetovanja. MIZŠ skozi prenovljeno pogodbeno sodelovanje z GZS cilja k uresničitvi teh ciljev, da bodo v vzajemno korist znanosti, izobraževanju in gospodarstvu kot ključnemu trikotniku znanja, ki je gonilo sodobnega razvoja.

 

Generalni direktor GZS, mag. Aleš Cantarutti:

Pozdravljamo skupni interes in angažiranost, da v enega najbolj prepoznavnih raziskovalnih institucij vključimo čim večje število slovenskih podjetij. Vemo, da imata njihov tehnološki nivo ter prodornost idej in inovacij velik potencial, zato bo GZS še bolj zavzeto krepila prepoznavnost priložnosti in spodbujala k večjemu obsegu pridobljenih poslov s CERN. To bo odlična popotnica za odpiranje vrat tudi v druge centre znanosti in raziskav - t.i. BigScience .Sodelovanje s CERN je lahko odlična referenca podjetjem, pod drugi strani pa jih izziva k razvoju ter vstopu na trg »BigScience«. S to besedo so poimenovani vsi znanstveno-raziskovalni centri po svetu, kjer znanost generira potrebe po vrhunskih produktih in storitvah: ESA, FAIR, CTA, ITER… če naštejemo le nekatere. Vključitev v BigScience trg povečuje tudi možnosti za oblikovanje mednarodnih konzorcijev za izpeljavo posla z velikimi podjetji, ki sicer za slovenske razmere niso prav pogosti. Za to pa je treba biti ne le dober, temveč vrhunski. 

Več informacij:

Vanja Bele

vanja.bele@gzs.si 

01 5898 113

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.