Mediji

Arhiv: Kako do novih investicij in delovnih mest: 24 predlogov podjetij v tuji lasti

  • 44% anketiranih družb v tujem lastništvu pri svojih zaposlenih pogreša tehnična znanja.
  • Delež diplomantov tehničnih področij v Sloveniji je le 31,6-odstoten in tako precej nižji kot velja za višegrajsko skupino (40,2%) oz. za povprečje EU (34,9%).
  • Delež prispevkov za socialno varnost v BDP-ju je po podatkih OECD (Economic Surveys, maj 2015) v Sloveniji 14,8%, medtem ko je tako v višegrajskih državah (13,3%) kot v povprečju EU-15 (10,9%) nižji.

To so samo nekateri podatki iz diagnoze stanja, ki neposredno vpliva na investicijsko privlačnost Slovenije. Objavljena je v Deklaracija TNI, prvem skupnem dokumentu podjetij v tuji lasti.

»Ta deklaracija opredeljuje dejavnike, ki bi Slovenijo naredili bolj privlačno za domača in tuja vlaganja, in opozarja na tiste izzive, kjer se bomo morali skupaj potruditi, da jih bomo čim bolje izkoristili«, pravi Vojmir Urlep, predsednik Foruma tujih investitorjev v Sloveniji (SFIF), ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Forum tujih investitorjev, sestavljen iz 30 slovenskih gospodarskih družb v tujem lastništvu, med ukrepi za prijaznejše poslovno okolje med drugim predlaga izboljšanje sodelovanja med izobraževal­nimi ustanovami in zasebnim sektorjem z uvedbo programov, ki ustrezneje na­govarjajo potrebe zasebnega sektorja ter s pridobivanjem praktičnih izkušenj v podjetjih.

Obenem je osrednja točka prvega Vrha podjetij v tuji lasti, ki bo v sredo 13. aprila, davčna reforma. Znižanje obdavčitve dela, povečanje spodbud za zaposlovanje strokovnjakov in znižanje progresivnosti dohodninske lestvice so med ključnimi reformnimi predlogi foruma. Forum izpostavlja tudi, da naj vlada in parlament potrdita Memorandum za povečanje privlačnosti Slovenije kot investicijske države.

9.470 podjetij v tuji lasti v Sloveniji zaposluje 93.000 zaposlenih, kar predstavlja več kot petino vseh in ustvari 5,8 mrd evrov dodane vrednosti (33% celotne dodane vrednosti v Sloveniji) ter 926 mio evrov neto dobička (28% celotnega). Kljub tem podatkom ostaja dejstvo, da ima Slovenija relativno in absolutno precej manj tujih neposrednih investicij glede na druge države.

Več o Deklaraciji TNI: https://www.gzs.si/foruminvestitorjev/vsebina/Deklaracija

Deklaracija bo predstavljena na Vrhu podjetij v tuji lasti, ki bo 13. aprila ob 12. uri na GZS. Do deklaracije se bo na dogodku opredelil premier dr. Miro Cerar: https://www.gzs.si/foruminvestitorjev/

Vojmir Urlep, predsednik Foruma tujih investitorjev v Sloveniji (SFIF): »Deklaracija opredeljuje dejavnike, ki delajo Slovenijo privlačno za domača in tuja vlaganja, in opozarja na izzive, kjer se bomo morali skupaj potruditi, da jih bomo čim bolje izkoristili v prid bodočih vlaganj. Vsako podjetje, tako domače kot tuje, pričakuje, da bodo izpolnjeni nekateri osnovni pogoji: prvi je predvidljivost, drugi stabilnost in tretji konkurenčnost poslovnega okolja. Pri tretjem bi opozoril predvsem na tri področja, kjer moramo nujno sprejeti ustrezne ukrepe – konkurenčnost davčnega okolja, prožnost trga delovne sile in poenostavitev administrativnih postopkov za pridobivanje različnih soglasij in dovoljenj.«

Peter Jakšič, član izvršilnega odbora SFIF, prokurist družbe Johnson Controls Slovenj Gradec: »GZS in Forum podjetij v tuji lasti si s predlaganimi ukrepi želita konstruktivno prispevati k nadaljnjemu razvoju poslovnega okolja v Sloveniji. Predlagani ukrepi bi sicer znižali prihodke javne blagajne za približno 320 milijonov eur, hkrati pa bi naši predlogi prispevali v državno blagajno dodatnih 220 milijonov evrov. Verjamemo, da bi nastala razlika približno 100 milijonov eur oz. 0,6% skupnih javnih prihodkov na srednji in dolgi rok rezultirala v boljši konkurenčnosti našega gospodarstva, s tem pa bi si zagotovili boljši mednarodni nastop na tržišču ter ustrezneje spodbudili kreiranje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.«

***

Forum tujih investitorjev v Sloveniji (SFIF)

SFIF sestavlja 30 slovenskih gospodarskih družb v tujem lastništvu. Po podatkih iz zadnjih zaključnih finančnih poročil (2014) so družbe SFIF ustvarile 5,3 mrd EUR prodaje, kar predstavlja tretjino tiste, ki so jo ustvarile vse tuje družbe, in 7 % celotnega zasebnega sektorja. Zaposlujejo 24 tisoč zaposlenih in imajo dodano vrednost na zaposlenega 60 % višjo od povprečja zasebnega sektorja. Za investicije so namenile 320 mio EUR, t.j. 40 % celotnega zneska, ki ga temu namenjajo vse tuje družbe. V obe socialni blagajni so te družbe prispevale 200 mio EUR. Nenazadnje so tudi plačale za 24 mio EUR davkov iz dobička pravnih oseb.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.