Mediji

Stališče GZS do zakonskih rešitev, ki naj bi uredile pospešeno prestrukturiranje podjetij in omogočile razdolžitev gospodarstva: Nevarne čeri pri dolžniških ukrepih!

Predlagane rešitve za razdolžitev gospodarstva pomanjkljivo ščitijo navadne upnike, dolžniki pa bi lahko zlorabili tudi institut prisilne poravnave.

Opozarjamo:

  • Manjka ocena učinkov na gospodarstva
  • Rešitve lahko povzročijo neupravičeno škodo navadnim upnikom
  • Pravna varnost gospodarskih subjektov zaradi urejanja tematike v dveh zakonih ni zagotovljena
  • Sporna možnost spremembe pravnomočno potrjene prisilne poravnave po ZFPPIPP zaradi možnosti takojšnjega začetka novega postopka prestrukturiranja po ZSR

Pozdravljamo:

  • Uvedbo poenostavljene prisilne poravnave, ki bo prožna, logistično lažje izvedljiva in cenejša.
  • Vključitev malih podjetij, ne le samostojnih podjetnikov in mikro podjetij, v institut poenostavljene prisilne poravnave.

 

 Več v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.