Mediji

Arhiv: Podeljeni prvi certifikati Zaupanja vreden upravnik

Ljubljana, 12. april 2017 - Na GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami smo v skladu s pričakovanji v preteklem tednu podelili prve certifikate Zaupanja vreden upravnik. Prejemniki so v postopku natančnega preverjanja postavljenih pogojev izkazali, da v svojem poslovanju dosegajo višje standarde kakovosti upravljanja nepremičnin, s tem pa etažnim lastnikom zagotavljajo večjo varnost njihovega premoženja in bolj kakovostno izvajanje storitev.

Certifikati so podeljeni za enoletno obdobje, oziroma do 31. maja 2018, njihova veljavnost pa bo lahko ob izpolnjevanju pogojev podaljšana vsakokrat za eno leto. Vsi prejemniki certifikata bodo ažurno objavljeni v Katalogu imetnikov certifikata na spletni strani Zbornice za poslovanje z nepremičninami

(https://www.gzs.si/zbornica_za_poslovanje_z_nepremicninami/vsebina/Certifikat-zaupanja-vreden-upravnik/Katalog-imetnikov-certifikata).

Na podlagi Pravilnika o certifikatu Zaupanja vreden upravnik, ki ga je Upravni odbor Združenja upravnikov nepremičnin sprejel 19. oktobra lani, strokovna služba Zbornice za poslovanje z nepremičninami certifikat podeli vlagateljem, ki izpolnjujejo številne v pravilniku navedene pogoje, ki se nanašajo predvsem na:

-          Skladnost poslovanja z zakonsko ureditvijo (so ustrezno registrirani, da niso v stečajnem ali drugem insolvenčnem postopku, da so nekaznovani in da imajo plačane vse javne dajatve),

-          Kadrovsko usposobljenost (imajo zaposleno vsaj eno osebo z ustreznimi delovnimi izkušnjami in razpolagajo z ustrezno usposobljenimi kadri na tehnično strokovnem, finančno računovodskem in pravnem področju, ki se tudi redno usposabljajo in izobražujejo),

-          Kakovost in varnost (zagotavljajo varno upravljanje s premoženjem etažnih lastnikov, bodisi s kapitalsko ustreznostjo bodisi z zavarovanjem odgovornosti; zagotavljajo varnost sredstev rezervnega sklada; zagotavljajo delitev stroškov z uporabo ustrezne programske opreme; redno preverjajo zadovoljstvo uporabnikov svojih storitev).

 

Na Združenju upravnikov nepremičnin, ki deluje v okviru GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami, upamo, da bomo s certifikatom Zaupanja vreden upravnik etažnim lastnikom olajšali njihovo odločanje za izbiro upravnika in pripomogli k varnejšemu in učinkovitejšemu upravljanju z njihovim premoženjem. Certifikat nedvomno predstavlja konkreten prispevek Zbornice za poslovanje z nepremicninami k večji preglednosti trga na področju upravljanja nepremičnin in sposobnosti ponudnikov storitev upravljanja, da storitve, ki jih v ponudbi obljubijo, lahko tudi varno in kakovostno izvedejo v ponujenem obsegu.

 

Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Direktor
Boštjan Udovič

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.