Mediji

Arhiv: Zaključki konferenca Za večjo zaposlenost generacije 55 plus

Ljubljana, 27. marec 2019 - Prek 90 udeležencev današnje konference GZS o ključnih izzivih, s katerimi se sooča gospodarstvo na temo starejših zaposlenih in razvojnega partnerstva treh generacij, je izoblikovalo nabor predlogov sprememb. Te bodo prispevale k povečanju deleža aktivnih v generaciji 55+ ter podaljšanju njihove delovne aktivnosti, kar je temeljnega pomena za zmanjševanje kadrovske vrzeli v Sloveniji. Pri tem je treba spremembe izpeljati s premislekom, in to z namenom, da bodo rezultati taki, kot jih moramo doseči zaradi demografskih in tehnoloških danosti.

Uresničevanje ciljev projekta 55+ temelji na motiviranju celotne družbe za večje spoštovanje starejših zaposlenih. Pri tem pa ima odločilno vlogo ustvarjanje kulture vrednot. Slednje se nanaša predvsem na preseganje predsodkov o starejših zaposlenih, kar temelji na pomenu uveljavljanja njihovih potencialov, talentov, izkušenj in etike; na motivacijo za spremembe (izpostavitev prednosti aktivnih starejših, nagrajevanje dobrih praks, ustvarjanje izboljšav na delovnih mestih) ter na komunikacijo in sodelovanje v smeri višje kakovosti dela in življenja starejše aktivne populacije.

Predlogi ključnih ukrepov na različnih ravneh

Država

-          uskladitev zakonodajnih področij, ki omogočajo in spodbujajo daljše ostajanje v zaposlitvi;

-          spodbude za delodajalce za celovit pristop k ravnanju s starejšimi;

-          dinamika trga dela tudi za starejše zaposlene.

Zaposlovalci oz. delodajalci

-          prilagoditev pogojev dela za starejše (ergonomija, zmanjševanje stresa, e-transformacija);

-          izobraževanja in različne oblike aktivnosti za dvig kompetenc starejših zaposlenih;

-          nagrajevanje, spodbujanje starejših zaposlenih

Družba

-          motivacija za večje spoštovanje starejših, za kakovost življenja in dela starejših zaposlenih.

Posameznik

-          osebna angažiranost in interes za zdravo, aktivno staranje.

 

Zaključki dopoldanskega dela >>>

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.