Mediji

Arhiv: Industrija prihodnosti so ljudje

Brdo pri Kranju, 12. junij 2019 – Prek 400 udeležencev je na današnji nacionalni konferenci Industrija prihodnosti razpravljalo o prihodnjih izzivih v smeri zelene, kreativne, sodelujoče in pametne industrije. Strinjali so se, da izsledki diskusije predstavljajo dobro osnovo za novo industrijsko strategijo za naslednje obdobje. Dogodek so organizirali GZS, MGRT in Spirit Slovenija.

Dr. Dragica Marinič, koordinatorica SRIP – Krožno gospodarstvo, Štajerska gospodarska zbornica, ki je moderirala panel Zeleno, je izpostavila pomen internacionalizacije pri krožnem gospodarstvu. Tu je pomembna tudi podpora države. Podpreti je treba tako razvoj v začetni fazi, pilotni del in nenazadnje od tehnološkega razvoja vse do TRL 9. Pomembno je vstopanje v globalne verige vrednosti in povezovanje. Tu se rabi podpora države, zlasti ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je podporo nudilo tudi že do sedaj. Brez novih tehnoloških prebojev v tehnoloških procesih, inovativnih proizvodih in storitvah, ne moremo doseči dodane vrednosti, ki smo si jo zadali doseči do leta 2025. Pozvala je vse, da združimo moči, saj skupaj zmoremo prehoditi pot.

Po besedah Janka Burgarja, Cosylab, ki je moderiral panel Sodelujoče, je industrija že danes sodelovalna. Ključni motivator za biti boljši, hitrejši je iskati priložnosti, kjer so, v odličnih partnerstvih med gospodarstvom, podjetji in na drugi strani znanstveno raziskovalnimi institucijami. SRIP-e in pametno specializacijo ocenjuje kot odlično platformo za izmenjavo mnenj in izražanje pričakovanj. Meni, da so SRIP-i dosegli svoj namen. Podpora države je zelo pomembna. Ključno je, da so ukrepi trajni in stabilni. Smiselna se mu zdi možnost kroženja strokovnjakov med RR sfero in gospodarstvom. Kritičen je bil do prevelike birokratizacije pri poročanju državi in spremljanju razpisov. Nujna je tudi podpora internacionalizaciji. Država lahko pri tem odigra aktivno vlogo pri odpiranju vrat vstopu v velike mednarodne projekte, npr. CERN, ESA … Za nadaljnji razvoj vidi še veliko možnosti.

»Kreativno je interdisciplinarno,« je dejala Metka Hrovat (Brand Trust), SIP Strojna industrija. Že danes se kreativnost usmerja v poslovno uspešne projekte. Tudi v Sloveniji so MSP gonilo gospodarskega razvoja in napredka. Želeli bi nekaj več spodbud s področja kreativnosti za MSP. Premalo je identifikacije in promocije dobrih praks, je dodala. Verjame, da lahko država in ministrstva tu pomagajo. Posebej je izpostavila, da brez kadrov ne bomo prišli nikamor.

Valter Leban, Kolektor, ki je moderiral panel Pametno, meni, da je razvoj veščin eden ključnih parametrov za povečanje usposobljenosti kadrov v prihodnosti. Predlaga, da bi to bi bilo vključeno tudi v razvojno inovacijsko strategijo. Nujno bo intenzivirati podporo razvoju v dolini smrti, SRIP-ov … Po njegovih besedah je treba že letos doseči nacionalni konsenz med javnimi in zasebnimi vlaganji v znanost, raziskave in inovacije.

Predsednik GZS Boštjan Gorjup je v svojih sklepnih besedah povedal, da bomo zaključke z današnje konference povzeli v okviru programa GZS, ki je sicer velik podpornik SRIP-ov. Izrazil je željo, da ta oblika sodelovanja, ki se vzpostavlja, dobi tudi trajnostno naravo. Posebej se je dotaknil problematike kadrovskih izzivov, pa tudi birokracije, kjer bo treba narediti korake naprej, da se olajša poslovanje podjetjem. Tudi internacionalizacijo, zlasti pri MSP, bo treba znati ustrezno podpirati.

Jernej Salecl, MGRT, je pohvalil zaključke današnje konference. Meni, da predstavljajo dobro osnovo za novo industrijsko strategijo za naslednjih deset let. Izrazil je zadovoljstvo, da obstaja konsenz glede SRIP-ov, da gre za pravi ukrep, pametna specializacija pa deluje. SRIP-i so način sodelovanja. Zaveda pa se dejstva, da je treba še veliko narediti, da bodo rezultati prinašali koristi vsem. Krožno gospodarstvo je po njegovem prepričanju edina prihodnost. Gre za odgovornost celotne družbe, posameznih podjetij, države, v smeri trajnostnega razvoja. Dodana vrednost pomeni večjo blaginjo za vse.

Sporočilo za javnost : Industrija prihodnosti v luči prihodnjih izzivov >>>

Fotogalerija

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.