Novice


Arhiv: Webinar: Ocena bioloških tveganj v delovnem okolju in načrt ukrepov

Tako kot pri preostalih tveganjih v delovnem okolju je treba tudi pri bioloških tveganjih, kot je npr. novi koronavirus, naprej opraviti dobro oceno tveganja in nato pripraviti načrt ukrepov, s katerimi je mogoče ta tveganja čim bolj zmanjšati, v primeru novega koronavirusa preprečiti okužbo ali jo vsaj omejiti na najmanjšo možno mero. Pomemben del načrta je odprto in jasno komuniciranje z zaposlenimi ter stalno spremljanje in prilagajanje ukrepov.

Arhiv: Podelili priznanja za najboljše inovacije severnoprimorske regije 2020

V tej negotovi situaciji je nekaj vendarle gotovo. Razpis za najboljše regijske inovacije je bil, kljub epidemiji COVID 19, zelo uspešen. V naših vrstah imamo še več inovatorjev in prijavljenih inovacij. Celo največ doslej. Najboljšim inovatorkam in inovatorjem iskreno čestitamo in želimo še naprej uspešno inoviranje!

Arhiv: 5 korakov oblikovalskega (dizajnerskega) razmišljanja

Oblikovalsko (dizajnerko) razmišljanje, kot vemo, je metodologija, katere cilj je reševanje zelo zapletenih problemov. Gre za proces, ki ga lahko uporabimo v številnih različnih kontekstih in ne le pri razvoju digitalnih izdelkov. Nikakor ni omejeno zgolj na oblikovalske ekipe, ampak ga čedalje več podjetij uporablja za spodbujanje inovacitivnosti v celotnem podjetju. Na prvo mesto postavlja potrebe in zahteve uporabnika.

Arhiv: Na Brdu pri Kranju gospodarstveniki in politika o prihodnosti industrije in internacionalizacije

Udeleženci konference so v luči izzivov, povezanih s povezovanjem razvoja z inovativnostjo, novimi tehnologijami in okoljskimi zavezami razpravljali o razvojnih priložnostih in uspešni umestitvi na globalni trg.

Arhiv: UO GZS o predlogih za debirokratizacijo

Člani UO GZS so na seji s predsednikom vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo razpravljali o predlogih ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Obravnavali so tudi Program Slovenija 5.0 in Nov gospodarski zagon, dveh iniciativ GZS, katerih cilj je podpreti sodelovanje pri prihodnjem razvoju Slovenije v gospodarsko uspešno ter na znanju in visoki dodani vrednosti slonečo družbo. Člani UO so se seznanili tudi s poročili strateških svetov GZS.

Arhiv: Izšla septembrska številka Glasa gospodarstva

Predstavljamo vam letošnje dobitnike že 52. Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, novost podcast Gravitacija ter strnjen pregled do zdaj sprejete protikoronske zakonodaje.

Arhiv: Osnutek slovenske industrijske strategije 2021-2030 v javni razpravi

V javni razpravi je Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030, ki ga je v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, Javno agencijo SPIRIT Slovenija, strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP-i) ter Gospodarsko zbornico Slovenije in njenimi panožnimi združenji pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Arhiv: 1. oktober: Spletna konferenca Dan najboljše prakse 2020

Industrijsko revolucijo 21. stoletja označuje prehod v t. i. industrijo 4.0. Leto 2020 nam je prineslo preskok v digitalizacijo v obsegu, ki je do tega trenutka brez primere. Kot družba smo ugotovili, da je digitalno esencialno in strateško izjemno pomembno za prihodnost. Na spletni konferenci bomo razpravljali o osmišljenem preskoku v novo digitalno realnost in razvoju v prihodnosti. Dogodek je namenjen strokovnjakom in odločevalcem iz podjetij, ki so vpeti v aktualne procese digitalne transformacije predvsem na področju proizvodnje, razvoja in iskanja novih prodajnih in dobavnih poti.

Arhiv: 25. september: Predstavitev osnutka Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

Slovenija si z Dolgoročno podnebno strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost. Kakšni strateški sektorski cilji so predvideni bo predstavil mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, na seji Strateškega sveta za energetski prehod pri GZS, 25. septembra s pričetkom ob 13. uri. Sejo bo v tem delu možno spremljati preko spletne povezave. Dokument je v javni obravnavi do 30 septembra. Vljudno vabljeni.

Arhiv: 23. september: E-konferenca Zdravje 2020

Digitalizacija ima velik potencial, da pripomore k učinkovitosti procesov v zdravstvenem sistemu. Tehnologija omogoča napredne obdelave podatkov, uporabnikom prijazen digitalni ekosistem, promptno obveščanje in informiranje. Zdravstveni sistemi lahko s pomočjo tehnologije in digitalizacije izboljšajo notranje procese, menedžment opravil, kontroling in analitiko, kar omogoča vsakokratne izboljšave v zdravstvenih mikro in makro okoljih. Vabljeni, da se brezplačno pridružite neposrednemu prenosu poslovne konference!

Arhivi