Novice


Arhiv: Spletna anketa Gospodarska pričakovanja 2021 – vabljeni k sodelovanju

Širjenje koronavirusa Covid-19 je vplivalo na večje spremembe v načrtih poslovanja številnih podjetij. Da bi vam lahko zagotovili čim boljšo podporo v prihajajočih mesecih, vas naprošamo za oceno vašega poslovanja v 2021. Anketa obsega 6 kratkih vprašanj, pri katerih niso potrebni natančni finančni podatki o planiranem poslovanju. Reševanje ankete vam bo vzelo okoli 2 minuti.

Arhiv: Karantena skrajšana na 10 dni, veljavnost negativnega testa podaljšana na 48 ur

Spremembe Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije od 13. septembra 2020 prinašajo nekaj novosti pri prehajanju meje. Časovno obdobje odreditve karantene ob vstopu v Slovenijo iz države na rumenem ali rdečem seznamu se skrajšuje s 14 na 10 dni. Podaljšuje se veljavnost negativnega testa na prisotnost SARS-CoV-2, in sicer s 36 na 48 ur. Dodan pa je pogoj, da test ni bil opravljen v Sloveniji. Vse karantene, odrejene do začetka veljavnosti spremenjenega Odloka, trajajo še vedno 14 dni. To velja tudi za karantenske odločbe, ki so bile izdane v Sloveniji zaradi visoko rizičnega stika. Karantenske odločbe, izdane po uveljavitvi spremembe Odloka (po 13. septembru 2020), pa bodo trajale 10 dni.

Arhiv: Javna obravnava sprememb uredbe o CO2 dajatvi

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo predložilo osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Komentar zainteresirana javnost lahko odda do 29. septembra 2020.

Arhiv: Javna obravnava osnutka Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno obravnavo predložilo osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. Slovenija si s strategijo zastavlja jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost. Pripombe in predloge sprejema MOP do 30. septembra 2020.

Arhiv: Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih - COVID19

Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 zaposlenimi, ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo. Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih. Zasledujeta se obstoj in delovanje podprtih podjetij in uspešna vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in storitev.

Arhiv: Razpis za nagrado Evropskega gospodarskega in socialnega odbora, namenjeno pobudam v boju proti covid-19

Evropski gospodarski in socialni odbor (EGSO) iz Bruslja organizira posebno nagrado Civilna družba proti covid-19. V okviru akcije bodo nagradili neprofitne pobude posameznih državljanov, organizacij civilne družbe ali zasebnih podjetij, katerih cilj je spopadanje s krizo pandemije covid-19 in njenimi številnimi posledicami. Vse prijave, tudi tiste, ki jih oddajo pridobitna podjetja, se morajo nanašati izključno na nepridobitne pobude, delež financiranja z javnimi sredstvi pa ne sme preseči 50 %. Pobude morajo biti neposredno povezane s covid-19, posebej z bojem proti virusu ali zajezitvijo njegovih posledic.

Arhiv: Korporacije in startupi. Ena plus ena je tri. Preverjeno! Drugič!

Že drugo leto zapored je na GZS potekal dogodek programa KorpoStart, ki ga ob podpori Slovenskega podjetniškega sklada izvaja konzorcij v sestavi CorpoHub, GZS in SAŠA inkubator. Namen programa je spodbujanje sodelovanja korporacij in inovativnih malih in srednjih podjetij (MSP, primarno start-up in scale-up podjetij) s ciljem ustvarjanja uspešnih skupnih zgodb.

Arhiv: 21. september: Konferenca Prihodnost industrije in internacionalizacije_le še digitalna udeležba

Prihodnost industrije in novi globalni odnosi prinašajo velike izzive.Povezovanje razvoja z inovativnostjo, novimi tehnologijami in okoljskimi zavezami predstavlja našo usmeritev v prihodnje. Slovenski izvozniki se soočajo z izzivi globalnih verig. O priložnostih razvoja in uspešni umestitvi na globalnih trgih bomo razpravljali na konferenci, ki združuje 3. Nacionalno konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva in 2. konferenco Industrija prihodnosti.

Arhiv: ePoslovanje med podjetji v letu 2020 in naprej

Uvajanje e-računov in drugih e-dokumentov v poslovanje med podjetji omogoča avtomatizacijo, vključitev v globalne preskrbovalne verige in poenostavljeno digitalizacijo poslovanja. S tem predstavlja enega ključnih elementov za povečanje učinkovitosti, produktivnost in konkurenčnost podjetij v mednarodnem okolju. Standardi ePoslovanja so ključni, da se podjetja med seboj »sporazumevajo« elektronsko. Vabljeni na brezplačno e-konferenco.

Arhiv: Slovenska podjetja so sposobna sama izvesti gradbena dela na 2. tiru

Gospodarska zbornica Slovenije je na ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca naslovila odziv na izjavo direktorja 2TDK ob uspešni pritožbi na izbiro izvajalca glavnih gradbenih del pri 2. tiru.

Arhivi