Novice


Arhiv: Sprejete spremembe Zakona o prevozih

Državni zbor je na izredni seji 1. 6. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Zakon prinaša tudi spremembe na področju licenc za opravljanje prevozov potnikov in avtotaksi prevoze.

Arhiv: Spletna delavnica - Predstavitev novih orodji za vstop na tuje trge

Vabimo vas na brezplačno delavnico, kjer vam bomo predstavili orodja pospeševalnik izvoza, digitalna promocija podjetji in radar izvoza storitev. Orodja vam bodo pomagala pri vašem delu tako pri nabavnih kot prodajnih aktivnostih. Vabljeni!

Arhiv: Dobički v IKT dejavnostih višji, največja izguba v energetiki

Nekoliko bolj poglobljen vpogled v podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2020 razkriva, da so se čisti prihodki od prodaje v 2020 znižali za 6,8 % (-6,9 mrd EUR), od tega za 3,7 mrd EUR na domačem trgu (-6,5 %) in za 3,1 mrd EUR na tujem trgu (-7,3 %). Pogled po dejavnostih kaže, da je bilo nominalno znižanje prodaje najvišje v trgovini (-2,6 mrd EUR) in predelovalnih dejavnostih (-1,8 mrd EUR), v drugih raznovrstnih dejavnostih (-470 mio EUR) in gostinstvu (-460 mio EUR). Med redkimi dejavnostmi z rastjo so bili gradbeništvo (+70 mio EUR), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja (+16 mio EUR). Neto dobiček se je najbolj zmanjšal v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (-554 mio EUR), strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (-230 mio EUR), finančnih in zavarovalniških dejavnostih (-197 mio EUR) ter prometu in skladiščenju (-197 mio EUR). Višji je bil le v IKT dejavnostih (+38 mio EUR; +24 %). Gostinstvo, energetika in kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter rudarstvo so zaključile leto z neto izgubo.

Arhiv: 4 delovne navade, ki naj se po koncu epidemije ne vrnejo z vami nazaj na delovno mesto

Namesto, da bi brez pomisleka po fizični vrnitvi na delovno mesto delali kot nekoč, ustvarite takšno delovno mesto, kakršnega želite v prihodnosti. Na portalu inc.com smo našli štiri namige o delovnih navadah, o katerih bi ob tem veljajo razmisliti.

Arhiv: Konferenca Panevropski inovacijski ekosistem. Kje smo in kaj je naš cilj?

Ob začetku slovenskega predsedovanja EU na GZS s podporo MGRT organiziramo konferenco o inovativnosti in inovacijskem ekosistemu v EU in Sloveniji. Evropska komisarka za inovacije, raziskave, izobraževanje, kulturo in mlade Mariya Gabriel bo predstavila Panevropski inovacijski ekosistem – recept za zeleno, digitalno in na inovacijah temelječo okrevanje. Med drugim bodo predstavljene tudi možnosti financiranja RRI v Sloveniji in EU. Slovenska inovativna podjetja bodo spregovorila o svojih izkušnjah, svoj pogled pa bodo podali tudi predstavniki inovativnih podjetij. Dogodek bo z izjemo ene predstavitve potekal izključno v angleškem jeziku brez prevajanja.

Arhiv: Povišanje višine prispevka za energetsko učinkovitost

Do 25. 6. 2021 je v javni obravnavi predlog uredbe o spremembah uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Predlog predvideva povišanje višine prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in plinastih goriv je preračunano na prodajno enoto za posamezno vrsto energije. Prvo povišanje, ki bo veljalo predvidoma od 1. 10. 2021 do konec 2023, predvideva 50 % povišanje prispevka na prodajno enoto za posamezno vrsto energije. Drugo poviševanje višine prispevka v višini 50 % je predvideno za obdobje 2024-2025 in tretje 50 % povečanje od 2026 naprej. Če ponazorimo, se bo višina prispevka za električno energijo sedanje vrednosti 0,08 €c/kWh povišala na vrednost 0,27 €c/kWh v letu 2026. GZS pripravlja skupni odziv na objavljeni predlog v času javne razprave in vas vabi k posredovanju pripomb na elektronski naslov romana.bencina@gzs.si do vključno 23. 6. 2021.

Arhiv: VABILO k vključitvi v strateško razvojno in inovacijsko partnerstvo – SRIP MATPRO

Gospodarska zbornica Slovenije se kot najvplivnejša zastopnica interesov slovenskega gospodarstva do države in socialnih partnerjev v procesih oblikovanja gospodarskega sistema in ekonomskih politik ter poslovno podpornih storitev še posebej močno angažira tudi pri oblikovanju strateško razvojnih in inovacijskih partnerstev (SRIP), ki podjetjem odpirajo pot do evropskih sredstev za konkretne projekte na različnih področjih uresničevanja Strategije pametne specializacije. GZS je bila na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo med drugim izbrana tudi kot prijavitelj in upravičenec za oblikovanje Strateško razvojno - inovacijsko partnerstva domene Materiali kot končni produkti, ki vključuje področja metalurgije – kovinskih materialov in multikomponent ter kemijskih materialov (SRIP MATPRO). Tu niso mišljeni le končni produkti, ampak seveda tudi razvoj materialov in tehnologij za končne produkte.

Arhiv: Brezplačen spletni dogodek: Komu bodo namenjene milijarde EU sredstev?

S predstavniki državnih institucij: SVRK, MGRT, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo bomo spregovorili o tem, kaj in koliko prinaša načrt za okrevanje in odpornost ter kje bodo sredstva večletnega finančnega načrta v letih 2021 – 2027. Dogodek bodo obogatili predstavniki podjetij ter občinskih uprav s primeri dobre prakse črpanja EU sredstev.

Arhiv: POSLOVNI MODELI NA PREIZKUŠNJI: "TRANSFORMACIJA MOČI PRODAJNEGA KOMUNICIRANJA"

Na spletni delavnici 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀 𝐌𝐎𝐂̌𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐀𝐉𝐍𝐄𝐆𝐀 𝐊𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐈𝐑𝐀𝐍𝐉𝐀 bomo spregovorili o tem ali: 🔹Vam te spremembe predstavljajo oviro ali nove priložnosti boljšega pozicioniranja na trgu? 🔹Kako komunicirate edinstveno vrednost vaših produktov kupcem? 🔹Je moč vašega komuniciranja razvojna ali rušilna? 🔹Se zavedate, de je komuniciranje ena od ključnih prelomnih točk uspešnosti vašega poslovnega modela?

Arhiv: Kitajska podjetja iščejo poslovne kontakte

Novi b2b sestanki z dobavitelji izdelkov in opreme iz Kitajske – tokrat iz province Shandong! V okviru aktivnosti ki jih v sodelovanju s partnersko organizacijo CECZ (Central Europan Trade and Logistics Cooperation Zone) iz Budimpešte organizira GZS, napovedujemo b2b srečanja s kitajskimi dobavitelji iz province Shandong, ki bodo potekala 28. in 29. junija v obliki virtualnih razgovorov preko ZOOM platforme.

Arhivi