Novice


Arhiv: Posvet Zavarovanje terjatev

GZS si v času epidemije COVID-19 vseskozi prizadeva za uvedbo in nadaljevanje ukrepov za zavarovanje in (po)zavarovanje kratkoročnih terjatev pred komercialnimi, nekomercialnimi in drugimi tveganji za EU in OECD kupce proizvodov in storitev slovenskih podjetij. S skupnimi močmi smo uspeli z vpeljavo produkta TOP UP, ki ga izvajajo komercialne zavarovalnice preko SID banke, z veljavnostjo do konca leta 2021. Slovenskim podjetjem omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov za zavarovalno kritje, kar je v času povečane negotovosti pomembna podpora slovenskemu izvozu. Na posvetu GZS, ki bo potekal v torek 22.junija, bomo s komercialnimi zavarovalnicami, zavarovalnimi posredniki, SID banko, Združenjem bank Slovenije (ZBS) ter predstavniki gospodarstva iskali odgovore na vprašanja: Ste zavarovali terjatve? Ali so ukrepi zaradi COVID-19 vplivali na vaše kupce in dejavnost? Uporabljate TOP UP shemo? Kaj in kako, ko jo ne bo več? Kako si zagotoviti ustrezne limite za zavarovalno kritje po ukinitvi TOP UP produkta? Kako bo krčenje državnih / institucionalnih ukrepov in pomoči za blaženje posledic COVID-19 vplivalo na likvidnost in tveganja na trgu? Kaj ponujajo komercialne zavarovalnice in banke?

Arhiv: Predlogi GZS za spremembe in dopolnitve predloga zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu

GZS je na MGRT že posredovala pripombe na prejšnji ponedeljek objavljen predlog interventnega zakona, namenjenega predvsem pomoči najbolj prizadetim dejavnostim. Pri tem je izpostavila, da so bile tudi druge dejavnosti omejene v svojem delovanju, bodisi neposredno z začasnimi prepovedmi bodisi zaradi same narave dela.

Arhiv: Javni sklad malega gospodarstva Goriške objavil nove razpise za gospodarstvo in kmetijstvo

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je objavil nove razpise za gospodarstvo in kmetijstvo. Istočasno izvaja tudi razpise, ki so bili objavljeni v letu 2020. Prijavni rok je 11. 6. Zaradi omejenosti sredstev prijaviteljem svetujemo, da jih pred prijavo kontaktirate za usmeritev.

Arhiv: Razpis GZS SPGZ za inovacije 2021 je zaprt. Prejeli smo rekordno število prijav!

Razpisi GZS za inovacije 2021 so zaprti. Na GZS SPGZ se lahko pohvalimo z rekordnim številom prijav! Na razpis je prispelo kar 35 prijav.

Arhiv: JAVNI RAZPIS »KREPITEV TRŽENJA BLAGOVNIH ZNAMK NA TUJIH TRGIH PREK SHOWROOMOV«

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Podjetja lahko prejmejo med 30.000 EUR in 100.000 EUR sofinanciranja upravičenih stroškov. Roka za prijavo sta 30.09.2021 in 30.09.2022.

Arhiv: Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi. Podjetja lahko prejmejo do 30.000 EUR oz. do 70 % sofinanciranja upravičenih stroškov. Zadnji rok za prijavo je 1.10.2021.

Arhiv: SODELOVANJE BREZ ZAPLETOV - ZAŠČITA INTELEKTUALNE LASTNINE

Pri inoviranju, nadgradnji produktov, pridobivanju uporabniške izkušnje je ključno povezovanje. Tako prihaja do sodelovanja med podjetji in raziskovalci ali kreativci, ki skupaj odkrivajo nove priložnosti. A kot pride do dejanskih produktov ali storitev, ki se začnejo tržiti lahko to sodelovanje razpade, če predhodno odnosi niso bili urejeni. Pri tem je ključno področje intelektualne lastnine, potrebno se je zavedati katere pravice obstajajo in kako se le te urejajo. Vabimo vas na delavnico v okviru projekta Start Circles, kjer bo predstavljeno kako zaščititi intelektualno lastnino, zakaj je to pomembno za rast posla in kako pravzaprav zastaviti sodelovanje med deležniki. Podani bodo tudi primeri dobrih in slabih praks.

Arhiv: Sprejete spremembe Zakona o prevozih

Državni zbor je na izredni seji 1. 6. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Zakon prinaša tudi spremembe na področju licenc za opravljanje prevozov potnikov in avtotaksi prevoze.

Arhiv: Brezplačna delavnica - Prodaja družinskega podjetja

Delavnica je namenjena vsem tistim, ki nimajo naslednikov ozirom dvomijo v motiviranost in sposobnost potomcev za učinkovito nadaljnje poslovanje.

Arhiv: Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19

Priloženo vam posredujemo predlog Zakona o interventni ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije Covid-19, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo poslalo za obravnavo na izredni seji ESS. Predlog zakona je bil poslan tudi v medresorsko obravnavo. S strani MGRT je bilo poudarjeno da predlog zakona ni novi PKP9, vendar poseben zakon, ki vsebuje ožji nabor ukrepov, namenjenih v prvi vrsti turizmu, z nekaj dopolnitvami/podaljšanji ukrepov za gospodarstvo. V koliko bi želeli izpostaviti še kakšne dodatne predloge za spremembe oz. dopolnitve zakona, vas prosimo, da svoje pripombe pošljete do petka, 4.6.2021 do 12.ure na naslov: pravnasluzba@gzs.si.

Arhivi