Novice


Arhiv: KREDIT C19 ZA ZAGOTOVITEV LIKVIDNOSTI V OBDOBJU EPIDEMIJE COVID19

Kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno. Prvi rok za oddajo že 20. 5. 2020.

Arhiv: Slovenski podjetniški sklad spreminja roke in način prijave na vavčarske pozive

Slovenski podjetniški sklad spreminja pogoje 11 javnih pozivov in sicer spremeni se točka 11, 5. odstavek: Roki in način prijave na javni poziv, in sicer: Vse vloge je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo prijavitelja ...

Arhiv: Aktualne novice za stanje in poslovanje z državo (13. maj 2020)

Srbija je zrahljala omejitve za vstop tujcev, ki v Srbijo potujejo poslovno, a zahteva predložitev negativnega PCR testa. »Korona« novosti tudi v ostalih državah ….

Arhiv: B2B srečanja na temo eZdravja

Vljudno vabljeni na največje letošnje poslovno mreženje na temo eZdravja v Skandiniaviji, ki ga organizira Enterprise Europe Network, v sodelovanju z Business Region Göteborg in bo potekalo od 25. do 27. avgusta 2020, v švedskem Gothenburgu. Udeležba na dogodku predstavlja edinstveno priložnost za širitev mreže poslovnih kontaktov ter razvoj novih partnerstev v Skandinaviji in promocijo novih izdelkov in rešitev.

Arhiv: SLOVENIAN BUSINESS OPPORTUNITIES by International Relations Department

Na Centru za mednarodno poslovanje pri GZS smo vzpostavili spletne strani v angleškem jeziku, ki jih namenjamo tujim uporabnikom, predvsem podjetjem, ki jih zanima poslovanje s Slovenijo. Na straneh objavljamo tudi kratke profile slovenskih podjetij s podatki povzetimi iz javnih virov. Če ste član GZS in vas zanima objava vašega profila za tujo poslovno javnost vas vabimo, da stopite v stik z nami.

Arhiv: Webinar: Psihosocialna podpora zaposlenim in delodajalcem v času epidemije

Na webinarju vas bosta dr. Matej Tušak in Tina Kastelic seznanila z nekaterimi psihološkimi značilnosti vpliva socialne izolacije v času epidemije na občutenje in percepcijo ter vedenje ljudi skozi prizmo skrbi za duševno zdravje zaposlenih.

Arhiv: GZS, TZS, ZDS in ZDOPS predlagajo dodatne ukrepe za #PKP3

Gospodarska zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije so skupaj pripravili nabor dodatnih ukrepov za omilitev posledic epidemije covid-19. Opozarjajo namreč, da bo večina podjetij posledice epidemije čutila vsaj še nekaj mesecev. Nekateri predlogi so kratkotrajnejšega značaja in vezani na čas izrednih razmer, za druge pa si delodajalske organizacije zavzemajo za to, da bi bili vključeni v trajnejše sistemske zakonodajne spremembe.

Arhiv: Posnetek webinarja: Kako optimizirati prodajne in vodstvene procese v kriznih situacijah?

V kriznih situacijah številna podjetja izgubijo kontrolo nad komunikacijo in pomembnimi procesi znotraj podjetja in posledično stik s svojimi kupci in trgom. Vabljeni k ogledu posnetka 90-minutne webinar delavnice, kjer vas predavatelja popeljeta skozi Transolution Business koncept s predstavitvijo primera prodajnih in vodstvenih procesov nemškega globalnega tekstilnega podjetja ter slovenskega podjetja.

Arhiv: DARS: Začenjajo se obnovitvena dela v predoru Golovec – možni zastoji

V kratkem se bo začela realizacija prve faze obnovitvenih del. Letos se bo obnovila zahodna predorska cev v smeri proti Dolenjski. Predvidena je popolna zapora ene predorske cevi in izvedba zapore 2+1 v drugi predorski cevi, s preusmeritvijo težkih tovornih vozil, vozil nad 3,5 tone in avtobusov na severno obvoznico. 18. maja se predvideva postavitev zapore prehitevalnih pasov in pričetek izvedbe pripravljalnih del, 12. junija pa postavitev zapore in pričetek obnovitvenih del. Še posebej v času obnove (julij, avgust) pričakujejo na celotnem ljubljanskem obroču in vpadnih cestah zastoje v jutranjih in popoldanskih konicah.

Arhiv: Podpora gospodarstvu v razmerah Covid-19 pandemije na področju zavarovanj izvoznih terjatev

Coface PKZ in SID banka sta včeraj podpisali pozavarovalno pogodbo, s katero Republika Slovenija omogoča cofacevim zavarovancem, da bodo lažje prebrodili krizo. Državna zavarovalna shema se bo izvajala preko SID banke v obliki produkta Top Up. Ta bo omogočal dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja in bo podjetjem, ki jim je bil limit zavarovalnega kritja znižan, omogočil alternativno dodatno kritje ob pozavarovanju SID banke, veljavno pod določenimi pogoji. Dodatno kritje je možno za kupce iz držav EU in OECD, razen za kupce iz Slovenije. Shema je veljavna od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020. Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Sonja Šmuc je ob tej priložnosti izpostavila zavzemanje GZS, da se v okviru protikorona zakonodaje uvedejo ukrepi za zavarovanje in (po)zavarovanje kratkoročnih terjatev. »Veseli me, da so ti predlogi dobili visoko podporo pri SID banki kot pomemben element podpore izvoznega gospodarstva. Še vedno pa ostajajo nepokrite terjatve do domačih kupcev. Zato se bomo tudi v prihodnjem obdobju zavzemali za to, da ministrstva pripravijo okvir sheme za (po)zavarovanje terjatev do domačih kupcev ter ustrezno prilagodijo zakonodajo ter shemo priglasijo na Evropsko komisijo,” je dodala.

Arhivi