Novice


Arhiv: NIJZ: navodila in priporočila ob sproščanju ukrepov

Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Na NIJZ pripravljajo različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti.

Arhiv: GZS: Status delovanja NVO na področju ohranjanja narave je v javnem interesu

GZS je na MOP posredovala dopis, v katerem je pozdravila novosti v noveli Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki jih je pripravil MOP za hitrejše umeščanje investicij v prostor. Hkrati pa je ministrstvo pozvala, da: • se v Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov merila za podelitev statusa NVO, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, dopolnijo z zahtevo po izkazovanju strokovne kompetence in • se pogoj aktivnih članov dvigne na 100 članov.

Arhiv: Zahvala ob prazniku

Današnji praznik dela, 1. maj, je povsem neobičajen. Brez javnih zbiranj, kresovanj ob množicah ljudi. A vseeno s kančkom optimizma, da smo na zelo dobri poti, da premagamo eno najhujših kriz, ki nas je zajela. Epidemija covid-19 je pokazala zobe in kot družba, gospodarstvo in posamezniki se odslej temu prilagajamo. Z varnostnimi ukrepi, z veliko mero potrpljenja, medsebojnega spoštovanja in občutka odgovornosti. A življenje se v tem obdobju ni povsem ustavilo. Vseskozi je bila zagotovljena nemotena preskrba z najnujnejšimi dobrinami od prehrane do energije in vode. Proizvodnja je tekla in teče tudi tam, kjer je izvršitev naročil ključnega pomena za pravočasno dobavo – seveda s prilagojenimi delovnimi procesi za zaščito zaposlenih in preprečevanje širjenja okužb. Podjetja, ki so začasno zaustavila svojo proizvodnjo, jo počasi spet zaganjajo. Številni člani GZS ste v tem času izkazali izjemno družbeno odgovornost in solidarnost – z donacijami in pomočjo različnim zdravstvenim in drugim ustanovam. Tako so bila zbrana tudi sredstva za več respiratorjev v slovenskih bolnišnicah, zaščitna oprema ... Omogočili ste uporabo brezplačnih programskih orodij, podarili ste računalniško opremo otrokom … Ponosni smo na vas in vam ob prazniku dela čestitamo. Na GZS vam stojimo ob strani v teh zahtevnih razmerah, ko ohranjate ali ponovno zaganjate proizvodnjo in delovanje ter se borite za delovna mesta svojih zaposlenih. Neizmerno smo hvaležni tudi vsem tistim, ki so v teh tednih na najbolj izpostavljenih delovnih mestih - v zdravstvenih ustanovah, civilni zaščiti, policiji …, za njihovo požrtvovalnost in neumorni trud v boju proti covid-19. Ob 1. maju želimo vsem nam, da ostanejo epidemiološki podatki vzpodbudni in se kmalu izvijemo iz te krize. Skupaj to zmoremo!

Arhivi