Zapri

Novice


Predstavitev programov za spodbujanje zaposlovanja: Zelena delovna mesta in Hitrejši vstop mladih na trg dela

Zavod RS za zaposlovanje je v letu 2022 objavil 2 novi javni povabili oziroma finančni spodbudi za delodajalce in sicer Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih na zelenih delovnih mestih ter Hitrejši vstop mladih na trg dela. Na on-line dogodku, ki bo v torek, 11.10.2022 ob 9.00h, bosta obe javni povabili, Predstavitev programov za spodbujanje zaposlovanja: Zelena delovna mesta in Hitrejši vstop mladih na trg dela, podrobneje predstavljeni.

Uporaba in inoviranje z uporabo tehnologij veriženja blokov (»blockchain«)

Podajte se v nov svet, ki ga oblikujejo tehnologije Web3, ter izkoristite njegov potencial v svoj prid. Visokotehnološko podjetje Arctur za vas organizira serijo brezplačnih delavnic, ki vam bodo na tej poti pomagale! Vabimo vas na prvo delavnico Uporaba in inoviranje z uporabo tehnologij veriženja blokov (»blockchain«), ki bo že v četrtek, 20. 10. 2022, od 9.00 do 13.00 ure v prostorih Gospodarske Zbornice Slovenije v Ljubljani.

Hitri poslovni nasvet: Zakaj je bonitetna ocena podjetja ključna za vaše poslovanje?

Zaupanje in kredibilna informacija o dobrem stanju in dobrih poslovnih navadah podjetja sta za kupce, partnerje in stranke izjemnega pomena. Gospodarska zbornica Slovenije odličnim srednjim in malim podjetjem nudi znak odličnosti Excellent SME Slovenia. O tem, kaj so odlike certifikata, spregovori Kaja Konda, vodja projekta Excellent SME Slovenia pri GZS, v svojem Hitrem poslovnem nasvetu. Pogoje za pridobitev certifikat Excellent SME Slovenia lahko preverite na spletni strani www.excellent-sme.gzs.si.

Podaljšanje razpisa za Nagrado GZS - rok za prijave 10. oktober 2022

Komisija za Nagrado GZS je podaljšala rok za sprejem prijav do 10. oktobra 2022. Nagrada GZS je namenjena podjetjem, ki dosegajo odlične rezultate tako na finančnem, razvojnem kot tudi tržnem področju in prispevajo k razvoju gospodarstva v Sloveniji. H kandidiranju pozovite podjetja iz vaše sredine, ki izstopajo in tako postanejo vzor novim generacijam.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Bančno posojilo ni edini možni vir financiranja, čeprav je vedno najbolj uporabljeno

Udeleženci so se na dogodku seznanili z različnimi oblikami virov financiranja, načini za izboljšanje likvidnosti podjetja ter optimizacijo strukture kapitala za prihodnjo rast. Prikazane so bile tudi možnosti investiranja v mlada in inovativna podjetja.

Vodik kot gorivo prihodnosti

Vodikova strategija ima cilj spodbujati proizvodnjo, shranjevanje, infrastrukturo in uporabo vodika. Slovenija še nima strategije za vodik, sprejetje pričakujemo v okviru Nacionalno energetskega in podnebnega načrta. Preberite članek v septembrski številki revije Glas gospodarstva.

Povezovanje gospodarstva in visokega šolstva

V Horizontih prihodnosti je gospodarstvo izpostavilo tesnejše povezovanje podjetij z visokim šolstvom kot enega od ciljev, z namenom hitrejšega prilagajanja izobraževalnih vsebin potrebam gospodarstva. Prosimo vas, da izpolnite kratko anketo (2 minuti), v okviru katere je zajetih samo nekaj osnovnih vprašanj, na podlagi katerih bomo v okviru Norveškega mehanizma pripravljali predloge za izboljšanje stanja na tem področju.

GZS proti predlaganim spremembam na področju dohodnine

»Jasno stališče Gospodarske zbornice Slovenije ostaja, da nasprotujemo predlaganim spremembam novele zakona o dohodnini, kljub nekaterim rešitvam, ki prispevajo k večji izenačitvi obdavčitve različnih oblik dela,« poudarja vodstvo GZS po ponedeljkovi potrditvi novele Zakona o dohodnini na vladi.

PRILOŽNOSTI ZA PODJETJA: objavljen je Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) je v Uradnem listu objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. Okvirna višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov je 69 milijonov evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov je od 15 % do največ 50 %, odvisen je od velikosti podjetja ali lokacije naložbe.

Arhivi