Novice


Delo na domu, stališče GZS

GZS je sodelovala na torkovem posvetu o delu na domu v organizaciji MDDSZ. V tripartitni razpravi na okrogli mizi je Metka Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS, predstavila stališče GZS in njenega Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje, da je oblika dela na domu za gospodarstvo, predvsem za nekatere dejavnosti, izredno pomembna.

Slovenija bo svetilnik na zemljevidu krožnega gospodarstva

»Velikani v Evropi in po vsem svetu potrebujejo testna okolja. Kje najdeš testno okolje, kot je v Sloveniji? Ga ni,« pravi Bart Stegeman, slovenski orkestrator za krožno gospodarstvo in transformacijo vrednostnih verig v organizaciji EIT Climate-KIC. Priložnosti je pri nas ogromno, pojasnjuje v intervjuju za majsko številko revije Glas gospodarstva.

Arhiv: Srečanje s kitajskimi dobavitelji medicinskih izdelkov in potrošnega materiala

V četrtek 9. junija bodo potekali B2B spletni sestanki med kitajskimi preverjenimi dobavitelji na eni ter zainteresiranimi evropskimi sogovorniki na drugi strani.

Arhiv: Orodja in okvirji za krepitev človeškega potenciala za dvojni prehod

Diamantni model je orodje za ugotavljanje skupnih transformativnih aktivnosti za lažji prehod v digitalno in zeleno. V luči digitalizacije pa bomo raziskovali tudi področje mikrokvalifikacij, kajti le-te so pomembna tema Evropske komisije in bodo v prihodnje pomemben način pridobivanja kompetenc in zapolnjevanja vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.

Navodila za uporabo CEMT dovolilnic

Navodila za uporabo večstranskega kontingenta dovolilnic CEMT.

Nov e-naslov: licence@gzs.si

Vse vloge za licence in dovolilnice pošljite na e-naslov: licence@gzs.si.

Arhivi