Novice


V A B I L O: delegacija v Turčijo (Ankara/Istanbul) s predsednikom Pahorjem, 9. - 12. 8. 2022 - Prijave se iztekajo

V sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija (MGRT), Uradom predsednika Republike Slovenije in Odborom za zunanje ekonomske odnose Turčije (DEİK), ob priložnosti uradnega obiska predsednika RS Boruta Pahorja v Ankari, 9. – 12. avgusta 2022, na GZS organiziramo obisk slovenske poslovne delegacije v Turčijo. Vabljeni k udeležbi.

Energetska kriza: Industrija je eden ključnih stebrov za delovanje države, zato se ne sme ustaviti

Sklepi izredne seje UO GZS UO GZS pozdravlja ukrepe vlade, ki jih je doslej sprejela, vendar pa pričakuje v prihodnje več upoštevanja in vključenosti industrije in jasno zavezanost, da je tudi energetsko intenzivna industrija del slovenskega gospodarstva. UO GZS je bil seznanjen z delovanjem notranjem elektroenergetskega sistema EU in povezanosti cene zemeljskega plina in električne energije. UO GZS poziva Vlado RS in pristojna ministrstva, da zavzame aktivno vlogo Slovenije znotraj EU pri oblikovanju skupnih evropskih ukrepov tudi za gospodarstvo. UO GZS pričakuje enakopravno obravnavo gospodarstva in gospodinjstev pri energentih in njihovih cenah. UO predlaga, da pride do omejitve cene (kapice) tudi za gospodarstvo s 1. januarjem 2023. UO GZS spodbuja nadaljnja prizadevanja vlade oz. pristojnih ministrstev za prehod gospodarstva na druge vire, pri čemer je pri tem nekaj izzivov (finančna sredstva, zakonski okvir, logistika), ki jih je treba nasloviti in upoštevati. UO GZS kot nujno zahteva uveljavitev predloga sheme EU - začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji v Rusiji proti Ukrajini. Obstoječe in bodoče sankcije EU morajo biti oblikovane tako, da ne povzročajo škode evropskemu gospodarstvu.

OKROŽNICA PRAVNE SLUŽBE - Predlogi zakonov povezanih s pokrajinami - pripombe do 5. 8. 2022

Obveščamo vas, da je Državni svet v Državni zbor RS vložil predloge zakonov katerih tematika so pokrajine (Zakon o pokrajinah, Zakon o ustanovitvi pokrajin in Zakon o financiranju pokrajin). V Pravni službi GZS so opravili podrobno analizo in pravno študijo, ki vam jo prilagamo. Vabimo vas, da nam najpozneje do 5. avgusta 2022 posredujete vaše morebitne predloge in pripombe.

Družba TIK d.o.o. iz Kobarida zaznamovala 70. letnico delovanja

Družba TIK d.o.o. iz Kobarida je zaznovala 70. letnico delovanja. Kljub rahlemu časovnemu zamiku, smo jim podelili priznanje za dosedanje delo in jim zaželeli uspešno delo tudi v prihodnje.

Izšla je poletna številka Glasa gospodarstva

V središče julijsko-avgustovske številke Glas gospodarstva smo postavili povezljivost, zato je bila izbira intervjuvanca na dlani. Kaj je o razmerah v transportu in logistiki torej povedal direktor GZS - Združenja za promet Robert Sever? Preberite v sveže natisnjeni reviji Glas gospodarstva.

Izšla je panožna številka revije GG – Gradnje

V posebni številki revije Glas gospodarstva Gradnje z različnih zornih kotov osvetljujemo razvoj, dosežke in izzive gradbene panoge. Predstavljamo pa tudi projekte in dosežke Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala (ZGIGM).

Poziv GZS za podaj predlogov: Zakon o izvršbi in zavarovanju. Rok: 22. avgust 2022

Obveščamo vas, da so na Ministrstvu za pravosodje pristopili k pripravi gradiv za spremembe in dopolnitve Zakona o izvršbi in zavarovanju (UL RS, št. 3/07, s spremembami, v nadaljevanju: ZIZ). Ustavno sodišče Republike Slovenije je namreč z odločbo št. U-I-189/21 z dne 26. 5. 2022 ugotovilo neskladje z Ustavo tretjega odstavka 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, kolikor se nanaša na izvršbo na premičnine, z odločbo št. U-I-179/21 z dne 26. 5. 2022 pa je Ustavno sodišče razveljavilo drugi stavek tretjega odstavka 169. člena ZIZ. Vaše predloge pričakujemo do ponedeljka, dne 22. avgusta 2022 na e-naslov: pravnasluzba@gzs.si.

Poziv GZS za podajo predlogov in pripomb k veljavnim členom Zakona o javnem naročanju. Rok: 5. september 2022

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3D), ki ga prilagamo. Sprememba ZJN-3D se nanaša primarno na odpravo ugotovljene protiustavnosti 75. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, in sicer v delih, ki se nanašajo na kršitve v zvezi z delovnim časom in počitkom. Obenem predlog ZJN-3D vsebuje tudi določbe, ki se nanašajo na povečanje transparentnosti in konkurenčnosti. Ker je predlog ZJN-3D v javni obravnavi, se lahko posredujejo tudi dodatni predlogi in pripombe k veljavnim členom Zakona o javnem naročanju. Vaše morebitne pripombe in predloge k osnutku ZJN-3D nam lahko posredujete do 5. septembra 2022 na naslov: pravnasluzba@gzs.si.

Poslovna mreženja ob sejmu MEDICA 2022

Poslovna mreženja ob sejmu MEDICA 2022, MEDICA Healthcare Brokerage Event 2022; Več terminov med 5. septembrom – 15. decembrom 2022, online ali 14. – 17. november 2022, na sejmišču v Düsseldorfu, Nemčija Sejem MEDICA 2022, ki je globalno stičišče št. 1 za medicinski sektor, bo letos potekal med 14. in 17. novembrom v Düsseldorfu. EEN mreža pa že 20. leto tradicionalno ob robu sejma organizira mednarodno mreženje s področja zdravstva in medicine. Cilj je pomagati podjetjem, univerzam in raziskovalnim ustanovam pri iskanju partnerjev po vsem svetu za razvoj izdelkov, proizvodne in licenčne pogodbe, distribucijska partnerstva, raziskovalno sodelovanje, skupna vlaganja, financiranje/naložbe, javne kupce ali druge vrste partnerstev.

Arhivi