Zapri

Novice


Arhiv: Alternativni viri financiranja – inovativna pot do cilja

Spoznajte načine alternativnega financiranja in razširite spekter možnosti za rast vašega podjetja. Izbrani strokovnjaki bodo predstavili širok spekter možnosti na enem mestu. Z nami lahko preverite, kaj vse je na voljo, da boste lahko za svoje podjetje izbrali najboljše.

Hitri poslovni nasvet: Nagrajenec GZS odgovarja: Kako vzpostaviti odličen tim?

Pomembni so trije Z-ji: znanje, zavzetost in zaupanje. A potrebne so tudi druge stvari. Katere, razkriva letošnji nagrajenec GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Radovan Bolko v svojem hitrem poslovnem nasvetu. Vabljeni k ogledu!

Univerza in podjetja so razvojni partnerji

Pomanjkanje kadrov je izziv tudi za univerzo. Prepričani so, da s sodelovanjem na prenosu znanja in tehnologij lahko naredijo več, digitalna delovna mesta so več kot samo računalnik ali tablica.

Vodstvo GZS z ministrom za delo o trgu dela in zaposlovanju

Na petkovem sestanku na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vodstvo GZS ministru Luki Mescu predstavilo svoja stališča s področja trga dela. Kot trenutno najbolj pereč problem je izpostavilo zaposlovanje tujcev, saj morajo podjetja zaradi manjka domače delovne sile iskati ustrezne kadre tudi izven Slovenije. Pri tem je opozorilo na večmesečne zamude na upravnih enotah pri odločanju o vlogah za zaposlovanje tujcev in dodalo, da rešitve, ki jih ponuja trenutna zakonodaja, niso dovolj. Poudarilo je tudi nujnost spremembe plačnega modela in ponovno opozorilo na nedelovanje poklicnega zavarovanja, kjer je nujno čim prej sprejeti uredbo in vzpostaviti delovanje komisij ter tako omogočiti delujoč sistem poklicnega zavarovanja. Na sestanku so se sogovorniki dotaknili tudi trenutno aktualnih tematik, zlasti predloga zakona o evidentiranju delovnega časa in predloga davčnih sprememb. Minister je prisluhnil predstavljenim vsebinam ter dejal, da bo njegova vloga v iskanju kompromisov tako pri delovanju ESS kot pri drugih oblikah socialnega dialoga.

K aktualnemu predlogu sprememb zakona o dohodnini: GZS predlaga ohranitev ugodnejše davčne obravnave v primeru odkupa lastnih delnic ali deležev podjetja

»Potem ko je manj kot leto dni veljala sprejemljiva rešitev za podjetja, ki pridobivajo lastne deleže oziroma delnice v poseben sklad z izključnim namenom, da jih ponudijo v odkup delavcem družbe, predlog novele zakona o dohodnini ponovno uvaja davčno diskriminatorno rešitev, ki pomeni potencialno spremembo lastništva številnih izvozno, razvojno naravnanih in družbeno odgovornih družb,« pravi mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS. Zato je GZS Ministrstvu za finance posredovala predlog, da se v novelo doda izjema, ki omogoča ugodnejšo davčno obravnavo v primeru pridobivanja lastnih deležev oziroma delnic z izključnim namenom, da jih družba ponudi v odkup delavcem družbe.

Energetska kriza: Gospodarstvo pozdravlja ukrep pomoči

Na GZS pozdravljamo hitro ukrepanje in sprejem zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na vladi. Predvideno sofinanciranje 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen je ustrezen ukrep, ki ga dovoljuje pravni okvir na ravni EU, vendar naslavlja porast cen energentov v letošnjem letu. Ne naslavlja pa velikih neznank v zvezi z gotovostjo dobav zemeljskega plina, pa tudi ne zelo verjetne zaostritve energetske draginje za poslovne uporabnike v prihodnjem letu. Težave za podjetja se bodo prihodnje leto poglobile, saj narašča delež podjetij, ki se sooča z visokimi veleprodajnimi cenami. Zato GZS pričakuje še v jesenskih mesecih oblikovanje zelo konkretnih ukrepov, ki bodo razbremenili gospodarstvo, kar so sicer izpostavili člani UO GZS že na svoji zadnji, izredni seji v mesecu juliju.

AKCIJA SKUPAJ ZA KRAS

Tri v požaru prizadete občine, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen, so združile moči in vzpostavile skupno koordinacijo za obnovo pogorelega območja Krasa. Oceni škode, ki še poteka, bo sledil obsežen sanacijski načrt. Vso podporo k akciji je izrazila tudi GZS SPGZ in zato vabi podjetnike k sodelovanju - lahko prispevate sredstva ali sodelujete pri nakupu predmetov na dražbi, posebej umetnin. Namensko zbrana sredstva v kampanji SKUPAJ ZA KRAS, ki poteka v sodelovanju s Fundacijo Vrabček upanja, bodo preko skupnega koordinacijskega centra transparentno razdeljena v skladu s strokovno izbranimi prioritetami.

Hitri poslovni nasvet: Nagrajenec GZS odgovarja: Kako vzpostaviti odličen tim?

Brez energičnih, vedoželjnih in inovativnih ljudi ni uspešnega podjetja, je jasen letošnji nagrajenec GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Dušan Rauter, Bintegra, Hoče. Več boste izvedeli v njegovem hitrem poslovnem nasvetu. Vabljeni k ogledu!

Nič ne kaže na umirjanje razmer

Gospodarstvo opozarja na veliko negotovost, povezano z energetsko draginjo, dobavami, rastejo tudi ostali stroški in vse skupaj se že preliva tudi v višje cene končnih izdelkov.

Slovenska industrijska strategija: Visoki cilji do leta 2030

Slovenija si je v Slovenski industrijski strategiji zastavila visoke cilje, ki naj bi bili doseženi do leta 2030. A da bi jih dosegli, bo treba še veliko postoriti. Vse to v Strateškem načrtu razvojnega preboja Horizonti prihodnosti naslavlja tudi GZS. Štiri ključna področja, ki jih GZS skupaj z gospodarstvom opredeljuje v tem dokumentu, so zeleni prehod in digitalizacija, povezljivost, vloga države in finančnega sistema ter reindustrializacija. Znotraj teh je na nekaterih podpodročjih stanje kritično, zato bi bilo treba tam ukrepati hitro in učinkovito. Članek je objavljen v zadnji številki revije Glas gospodarstva.

Arhivi